Koduõppele jäämine

Koduõppele jäämise sooviga palume pöörduda õppealajuhataja poole kirjutades e-kiri aadressil oppealajuhataja@sydalinna.edu.ee 

NB! Õpilasele koduõppe rakendamiseks esitab vanem kooli direktorile kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis taotluse hiljemalt 20. augustiks, kui koduõpet soovitakse rakendada alates õppeaasta algusest, ning hiljemalt 20. detsembriks, kui koduõpet soovitakse rakendada alates II poolaasta algusest.

Viimati muudetud: 27.10.2017