Koduõppele jäämine

Koduõppele jäämise sooviga palume pöörduda vastava kooliastme õppealajuhataja poole kirjutades e-aadressile:

I kooliaste (1.-3. klass) - Kerttu Mölder-Jevdokimov kerttu.molder-jevdokimov@sydalinna.edu.ee

II-III kooliaste (4.-9. klass) - Monika Ellakvere oppealajuhataja@sydalinna.edu.ee 

NB! Õpilasele koduõppe rakendamiseks esitab vanem kooli direktorile kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis taotluse hiljemalt 20. augustiks, kui koduõpet soovitakse rakendada alates õppeaasta algusest, ning hiljemalt 20. detsembriks, kui koduõpet soovitakse rakendada alates II poolaasta algusest.

Viimati muudetud: 20.05.2021