Kogupäevakool

2018 Tallinna Haridusameti tunnustus “Haridusuuendus 2018. Valdkond: Õppija päeva disain";

2019 Tallinna linna noorsootöö tunnustuskonkursi "Suured teod" võitja kategoorias "Suured teod Tallinna noortele 2018" projektiga "Kogupäevakool"

2019 Tallinna Südalinna Kooli kogupäevakooli projekt on  1 kandidaatidest riiklikul noortevaldkonna tunnustuskonkursil kategoorias "Aasta tegu noorsootöös"


Kogupäevakooli registreerimise avame uuesti 1. septembril 2020.  Registreerimine toimub elektrooniliselt. 


(Võimalusel võiks laps kõikidel päevadel mitte osaleda kogupäevakoolis kuni kella 17.00-ni, sest muidu väsib laps liiga pikkadest päevadest ära.)

NB! Palun pange enne registreerimist paika huviringid, kus laps hakkab osalema.

NB! 1. klasside õpilased saavad kogupäevakooli õhtustesse tegevustesse jääda alates 7. septembrist 2020. (Laps on alguses koolipäevast väsinud ja vajab kohanemiseks aega. Palun leidke võimalus, et esimesel nädalal laps saaks peale ainetunde koju minna.)

Kogupäevakoolis toimuvad iga päev erinevad tegelused. Igaks päevaks tuleb valida vähemalt 1, millest osavõtt on kohustuslik, kui laps kogupäevakoolis sellel päeval viibib.

Esmaspäeval on kell 15.00-15.45 vene kultuuriklubi ja kell 15.15-16.00 fotograafia.

Teisipäeval on kokandus kell 14.00-15.00 ja 15.00-16.00. (Toimub üle nädala.)

Teisipäeval on kodutütarde koondus kell 16.00-17.00. 

Kolmapäeval on kell 14.30-15.00 loovtants. 

Kolmapäeval on kell 15.30-16.00 ja kell 16.00-16.30 tsirkusering. 

Neljapäeval on kell 14.30-16.30 keraamika. 

Reedel on kell 14.30-15.30 loovtants. 

Reedel on kell 15.30-16.30 meisterdamine. 

Kogupäevakooli töökorralduse alustega saab tutvuda siin.

Kooli kodukorraga saab tutvuda siin.

NB! Kogupäevakooli einet saab süüa alates 9. septembrist. Eine tasumise osas on toimunud muudatused. Lisainfo siit.


Südalinna Kool alustas 8. jaanuarist 2018 kogupäevakooli pilootprojektiga koos veel 7 Tallinna kooliga. Kogupäevakool on võimalikult paindlik koolipäevakorraldus, kus formaalne ja mitteformaalne õppimine on integreeritud üheks tervikuks. 

Seetõttu uuenes koolipäeva korraldus jaanuaris 2018 ja täiendatult septembrist 2018. Pikapäevarühma asemel alustas tööd kõigile 1.-9. klassi õpilastele suunatud kogupäevakool, mis on õpilaste jaoks tasuta. Kogupäevakooli õhtused tegevused toimuvad igal koolipäeval ainetundide lõpust kuni kella 17.00-ni ruumis nr 111.

Vastavalt kodukorra punktile 2.16 on kõigil 1.-9. klassi õpilastel, kes ei lahku koheselt peale ainetundide lõppu koolimajast kohustus minna ruumi 111 ja osaleda kogupäevakoolis vastavalt seal kehtestatud päevakavale ning korrale (sh teha esmajärjekorras õpiklassis kodutööd või lugeda 15 minutit vabalt valitud raamatut).
See tähendab, et alates 8. jaanuarist 2018 ootavad kõik õpilased järelvalve all oma huviringi/trenni, vanemaid või veedavad oma vaba aega vms. Garderoobis ootavad ainult need õpilased, kellele tullakse vanemate poolt järele kohe vahetunnis enne uue ainetunni algust. Õpilased, kes lähevad iseseisvalt koju, lahkuvad samuti koolimajast enne uue ainetunni algust.

Kogupäevakooli õpilased kogunevad  ruumis 111. Seejärel suunatakse nad õpetaja poolt õpiklassi või mängima õue/tuppa/huvitegevustesse.

Kogupäevakooli ajal on õpilastel võimalus osa võtta huviringidest ja trennidest vastavalt sellele, kuhu nad on lapsevanema poolt registreeritud (valikus on nii tasuta kui ka tasulisi huviringe). Huvitegevuse kohta leiab täpsema info kooli koduleheküljelt.

Kogupäevakooli päevakava:

Kui õpilase koolipäev algab hiljem kui kell 8.00 ja ta tuleb varem kooli, siis ta ootab tundide algust vaikselt garderoobis ja ei sisene õppekorpusesse. 

Võimalusel toimuvad huviringid ka hommikul enne ainetunde. 

8.00-... ainetunnid, mis vahelduvad aktiivsete vahetundidega (õuevahetunnid, tantsu- ja korvpallivahetunnid)
11.00-12.05   kogupäevakooli ruumi 111 juures kogunemine ja õpilaste registreerimine; toimuvad erinevad tegelused (nt lauamängud, mängud, nuputamine, joonistamine, filmi vaatamine vms)
12.05-12.40 kogupäevakoolis osalejad viibivad õues (koolihoovis; aastaringselt ja üldjuhul iga ilmaga kasvõi mõnikümmend minutit)
12.55-14.35 lugemisminutid/õppimine õpiklassis (õpetaja juhendamisel) ja peale seda vabaja tegevused ning mängud kogupäevakooli ruumis (kogupäevakooli juhi-koordinaatori juhendamisel)
Kogupäevakooli söömine toimub kell 13.30-13.55 sööklas ja selle eest tuleb lapsevanemal ettemaksuna tasuda, kui on soov, et laps süüa saaks. Info leiab kooli kodulehelt.)
14.40-15.15 kogupäevakoolis osalejad viibivad õues
15.15-16.50 kogupäevakooli tegevused vastavalt nädalaplaanile (kogupäevakooli juhi-koordinaatori juhendamisel)
(Kui õpilane alles nüüd liitub kogupäevakooliga, siis tal on esmalt kohustus teha kodutööd ja alles seejärel võimalus tegeleda vabaaja tegevustega.)
16.50-16.55 kogupäevakooli ruumi koristamine
16.55 garderoobis riietumine
17.00 koju minek

Lisainfot jagab kogupäevakooli kohta kogupäevakooli juhataja aadressil kogupaevakool@sydalinna.edu.ee või telefonil 6150 616.

Kogupäevakoolis töötavad igapäevaselt kogupäevakooli juhataja Liina Ellakvere, kogupäevakooli abiõpetajad Kirsti Saluäär ja Saara-Nette Tõugjas ning kogupäevakooli õpiklubi õpetajad Kati Rand, Signe Kivi,  Heli Hirs, Marili Juhkam ja Martin Vaht.  Lisaks on õpetajaid abistamas  Euroopa Vabatahtliku Teenistust tegev venelanna Alina. 

Kogupäevakooli õhtuste tegevuste osas teeme koostööd Eesti Tantsuagentuuri tantsukooliga, kes pakub kolmapäeviti ja reedeti tantsu algõpetust kõigile õpilastele, kes kogupäevakooli õhtustest tegevustes osalevad. Samuti on kolmapäeviti koostöös Tsirkusepood OÜ-ga toimumas tsirkuse treeningud. 

Projekti kohta saab lisainfot projektijuhilt kerttu.molder@sydalinna.edu.ee


Kogupäevakooli ideedest Tallinna pilootkoolide näitel:

FB kanal https://www.facebook.com/kogupaevakool/ ja https://www.facebook.com/groups/399162633869103/

Videod:

Laseri saates Südalinna Kool kui Liikuma Kutsuv Kool

Artiklid:

Teeme algklasside koolipäeva pikemaks!

Video kogupäevakoolist Südalinna Koolis

Kogupäevakool kui nüüdisaegne võimalus laste koolirõõmu suurendada

Kogu päeva koolis

Südalinna Koolis alustas tegevust kogupäevakool

Vaata ka kooli Facebookist meie tegemisi : www.facebook.com/tallinnasydalinnakool

Meediakajastus auhinnagalast:

https://www.youtube.com/watch?v=dDLCAFbZ9Fw

http://www.pealinn.ee/tagid/koik/fotod-ja-video-selgusid-aasta-suured-teod-tallinna-noorsootoos-n236242

https://www.tallinn.ee/est/noorteinfo/Uudis-Selgusid-aasta-suured-teod-Tallinna-noorsootoos-2

https://www.tallinn.ee/est/noorteinfo/Uudis-Suured-teod-Tallinna-noortele-tunnustuskonkursi-Suured-teod-2018-nominendid

https://www.tallinnatv.eu/uudised/uudislood/19111-2019-02-05-tallinn-tunnustas-noorsootoeoe-tegijaid

Viimati muudetud: 21.06.2020