Konsultatsioonide ajad

Konsultatsioon on võimalus saada õpetajalt individuaalsemat abi ja küsida küsimusi mõne teema kohta, mis tunnis segaseks jäi jne. 

Konsultatsiooni tulekust tuleb õpetajat teavitada vähemalt 2 päeva ette, et õpetaja saaks teha ettevalmistusi (nt paljundada lisamaterjali). Kui õpetajaga ei ole võimalik olnud kohtuda silmast-silma, siis tuleb saata õpetajale e-kiri. 

Kui õpilasele antud konsultatsiooni aeg ei sobi (nt on uue tunniplaaniga mõni teine ainetund või konsultatsioon samal ajal), siis tuleb pöörduda aineõpetaja poole ja sõlmida võimalusel omavahel kokkulepe mõne teise aja osas, mis sobib nii õpetajale kui ka õpilasele. 

Konsultatsioonide plaan 2019/2020 

Viimati muudetud: 02.03.2020