Konsultatsioonide ajad

Konsultatsioon on võimalus saada õpetajalt individuaalsemat abi ja küsida küsimusi mõne teema kohta, mis tunnis selgeks ei saanud.

Konsultatsiooni tulekust tuleb õpetajat teavitada vähemalt 2 päeva ette, et õpetaja saaks teha ettevalmistusi (nt paljundada lisamaterjali). Kui õpetajaga ei ole võimalik olnud kohtuda silmast-silma, tuleb saata õpetajale e-kiri

Kui õpilasele antud konsultatsiooni aeg ei sobi (nt on uue tunniplaaniga mõni teine ainetund või konsultatsioon samal ajal), tuleb pöörduda aineõpetaja poole ja sõlmida võimalusel omavahel kokkulepe mõne teise aja osas, mis sobib nii õpetajale kui ka õpilasele. 

Konsultatsioonide plaan 2021/2022

Viimati muudetud: 14.10.2021