Koolipsühholoog

Kristin Pent 2.jpg

Kristin Pent

Koolipsühholoog kuulab, toetab ja nõustab õpilasi erinevate väikeste ja suurte murede korral, näiteks:

  • koolieluga seotud probleemide lahendamisel (õppimine, suhted kaaslaste ja haridustöötajatega);

  • pingeliste olukordadega toimetulemisel (stress, muretsemine, hirmud, ärevus jms);

  • erinevate valikute ja otsuste tegemisel;

  • isikliku eluga seotud probleemide lahendamisel.

Julgelt võib pöörduda ka siis, kui konkreetset muret polegi, vaid soovid lihtsalt kellegagi rääkida. Koolipsühholoog ei mõista hukka ega kritiseeri, vaid toetab ja abistab.
 

Koolipsühholoog nõustab ja toetab vanemaid:

  • lapse õppimist ja käitumist mõjutavate tegurite selgitamisel;

  • lapse meeleolu võimalike põhjuste väljaselgitamisel;

  • sobivate kasvatusvõtete ja lahenduste leidmisel;

  • lapse ja koolikaaslaste vaheliste probleemide lahendamisel;

  • lapse ja/või lapsevanema ning haridustöötaja vaheliste suhetega toimetulekul.

Koolipsühholoog konsulteerib ja toetab ka õpetajaid ja panustab sellesse, et kõik osapooled tunneksid ennast koolis hästi.

Koolipsühholoog osaleb last ümbritsevas koostöövõrgustikus ja suunab vajadusel õpilase teiste spetsialistide poole. 

Koolipsühholoog lähtub oma töös kutse-eetikast tagades info konfidentsiaalsuse. 


Vastuvõtuajad:

E-N 9.15-15.30

Kab. 219

Telefon 6 180 159
e-mail: kristin.pent@sydalinna.edu.ee 

Viimati muudetud: 04.10.2019