Koolist lahkumise taotlus

Taotluse vorm: Koolist lahkumise taotlus


Koolist lahkumiseks tuleb esitada allkirjastatud taotlus aadressil sekretar@sydalinna.edu.ee või paberil kantseleisse. Õpilasnimekirjast väljaarvamiseks tuleb tagastada õpikud ja laenutatud raamatud kooli raamatukokku ning õpilaspilet kantseleisse.


Koolist lahkumisel väljastatakse lapsevanema allkirja vastu õpilasraamatusse järgmised dokumendid:

  1. Õpilasraamatu väljavõte (kantseleist)
  2. Hinneteleht ja/või klassitunnistus (klassijuhatajalt)
  3. Tervisekaardi toimetab uude kooli kooliõde
Viimati muudetud: 23.06.2021