Logopeed

Logopeed viib läbi tunde, kus toimub kõnearendus, lugemisoskuse arendamine ning kirjaliku kõne korrektsioon. Õppeaasta algul uurib logopeed laste suulise ja kirjaliku kõne arengut ning koostöös õpetajatega selgitatakse välja kõneravi vajavad õpilased. Logopeedilist abi saavad lugemis- ja kirjutamisraskustega õpilased. Logopeedilise õpiabi tunnid toimuvad individuaal- või rühmatundidena. Logopeed nõustab lapsevanemaid ja õpetajaid ning teeb koostööd teiste tugisüsteemi spetsialistidega.

Logopeedi üldtelefon: 6180 156

Endla Raud

Tunnid toimuvad esmaspäeviti.

e-posti aadress: endla.raud@sydalinna.edu.ee

Kab. 110

Piret Lang

Tunnid toimuvad kolmapäeviti ja neljapäeviti. 

e-posti aadress: piret.lang@sydalinna.edu.ee

Kab. 110

Viimati muudetud: 22.11.2018