Loodusring

Loodusring on suunatud 4.-9. klassi õpilastele. Loodusringi võetakse vastu max 16 õpilast. Ainering toimub üle nädala teisipäeviti 90 minutit järjest ruumis 305.

Loodusringi eesmärgiks on osalejate loodusteaduste alase kirjaoskuse arengu toetamine. Loodusringis teeb õpilane erinevaid loodusteaduste alaseid katseid kasutades mitmesuguseid vahendeid. Ring toimub nii klassiruumis kui ka õues. Õppeaasta jooksul käiakse korduvalt õppekäikudel (nt Energia Avastuskeskuses, Jääaja Keskuses, matkadel jne).

Juhendajateks on Veronika Lepik ja Mare Sadam.

Loodusring on õpilastele tasuta. (Projekti toetab Tallinna Haridusamet.)

Registreerida saab elektrooniliselt kooli kodulehel huviringide tunniplaani juures.


Kontaktid: Veronika Lepik veronika.lepik@sydalinna.edu.ee  ja Mare Sadam mare.sadam@sydalinna.edu.ee 

Viimati muudetud: 05.09.2019