Loodusring

2018/2019 aineringide avamise otsustamine ja rühmade komplekteerimine toimub septembri jooksul.


Loodusring on suunatud 6.-9. klassi õpilastele. Loodusringi võetakse vastu max 15 õpilast. Ainering toimub üle nädala teisipäeviti 90 minutit järjest ruumis 305.
Loodusringi eesmärgiks on osalejate loodusteaduste alase kirjaoskuse arengu toetamine. Loodusringis teeb õpilane erinevaid loodusteaduste alaseid katseid kasutades mitmesuguseid vahendeid. Ring toimub nii klassiruumis kui ka õues ja lõppeb õppekäiguga.
Juhendajateks on Veronika Lepik ja Mariliis Samberk.
Loodusring on õpilastele tasuta. Registreerida saab juhendajate juures või saates neile e-maili.
Kontaktid: Veronika Lepik veronika.lepik@sydalinna.edu.ee  ja Mariliis Samberk mariliis.samberk@sydalinna.edu.ee 

Viimati muudetud: 05.09.2018