Missioon ja visioon

Missioon

Igale õpilasele tagada parim võimetekohane haridus.

Visioon

Hea õpikeskkonnaga kool, mis toetab iga lapse arengut.

Viimati muudetud: 1.10.2017