Õpilasesinduse tegevus

Tallinna Südalinna Kooli õpilasesindus organiseerib koolisiseseid üritusi, aitamaks kaasa õppe- ja kasvatustegevuse edukale kulgemisele.

Õpilasesindus on esindatud tervisenõukogus ja kooli hoolekogus.

Viimati muudetud: 03.12.2020