Sotsiaalpedagoog

Kirsti Mägi

Kirsti Mägi

Kooli sotsiaalpedagoogi töö eesmärgiks on koolis esilekerkivate sotsiaalsete probleemide ennetamine ja lahendamine pedagoogiliste meetoditega. Sotsiaalpedagoog on õpilase sotsialiseerimisprotsessi toetaja. Kui lapse esmaseks sotsialiseerijaks on kodu, siis tema ühiskonda integreerimisel on suur roll koolil.

Otsesed töövaldkonnad on:

  • kooli ja kodu koostöö;
  • tõrjutus kooliklassis ja ühiskonnas;
  • koolikohustuse täitmise jälgimine;
  • õpi-, käitumis- ja kohanemisraskustega laste ja nende lähikeskkonnaga tegelemine;
  • koolivägivallajuhtumite lahendamine;
  • laste, vanemate ja õpetajate nõustamine;
  • kuriteoennetus ning koostöö lastekaitse-, sotsiaalhoolekande- ja korrakaitsesüsteemidega.

Töös kasutatavad meetodid on: individuaalnõustamine, rühmatöö, võrgustikutöö.
Sotsiaalpedagoogi poole võivad pöörduda õpilased, õpetajad ja lapsevanemad.

Vastuvõtuajad:

Esmaspäeval kell 9.30-16.30

Reedel kell 9.00-16.00.

Kab. 218

Telefon 6 180 157
e-mail: sotsiaalpedagoog@sydalinna.edu.ee 

Viimati muudetud: 04.10.2019