Tallinna Südalinna Kooli andmekaitsetingimused

Tallinna Südalinna Kool juhindub isikuandmete töötlemisel kehtivatest isikuandmete töötlemist reguleerivatest õigusnormidest ja Tallinna linna andmekaitsetingimustest (Tallinna linnapea käskkiri 24.05.2018 nr LSB-28/17).
Töötleme õpilaste, vanemate ja kooli töötajate isikuandmeid (näiteks ees- ja perekonnanimi, isikukood, sünniaeg, elukoha aadress, kontaktandmed, jm) järgmiselt:

  • avaliku ülesande täitmisel;
  • juriidilise kohustuse täitmisel;
  • lepingu täitmisel (nt töölepingud);
  • nõusoleku alusel (nõusoleku vorm).

Nõusolek on vajalik:

  • Õpilase nime, foto, video või loomingulise töö avalikustamiseks kooli veebilehel, infoekraanidel või kooli sotsiaalmeedia kanalites. Isikuandmete töötlemise eesmärgiks on koolielu kajastamine.
  • Lastevanemate e-posti aadressi lisamisel klassi lastevanemate listi, selleks et hõlbustada klassijuhataja, õpetajate ja kooli juhtkonna suhtlemist lastevanematega ning teabe kiireks edastamiseks loob kool iga klassi õpiaste vanemate e-posti aadressidest listi.

Tallinna Südalinna Kool ei jaga isiklikke andmeid kolmandate isikutega v.a juhul kui seda nõuavad seadused või kui seda on vaja õppetöö tugiteenuste osutamiseks (toitlustus, e-õpilaspilet, e-päevik).

Kooli andmekaitsespetsialisti ülesandeid täidab Tallinna Linnakantselei linnasekretäri büroo andmekaitsespetsialist. Linna andmekaitsespetsialistiga saab võtta ühendust e-posti aadressil andmekaitse@tallinnlv.ee.

Kooli andmekaitse kontaktisik on sekretär Kerttu Luts (e-post: sekretar@sydalinna.edu.ee), kelle ülesandeks on koordineerida kooli andmekaitse küsimuste lahendamist.


Termokaamerate kasutamine

IKÜM art 9 lg 2 p g), PGS §44 ja TTOS § 13 lg 2 alusel kasutab Tallinna Südalinna Kool termokaamerat eesmärgiga kaitsta õpilaste ja õpetajate tervist epideemia leviku tõkestamiseks. Seade töötleb üksnes andmeid selle kohta, et sisenejal on tavapärasest kõrgem temperatuur. Kui seade reageerib, peab siseneja viivitamatult pöörduma kooli tervishoiutöötaja poole.

Viimati muudetud: 08.04.2021