Tallinna Südalinna Kooli andmekaitsetingimused

Tallinna Südalinna Kool juhindub isikuandmete töötlemisel kehtivatest isikuandmete töötlemist reguleerivatest õigusnormidest ja Tallinna linna andmekaitsetingimustest (Tallinna linnapea käskkiri 24.05.2018 nr LSB-28/17).
Töötleme õpilaste, vanemate ja kooli töötajate isikuandmeid (näiteks ees- ja perekonnanimi, isikukood, sünniaeg, elukoha aadress, kontaktandmed, jm) järgmiselt:

  • avaliku ülesande täitmisel;
  • juriidilise kohustuse täitmisel;
  • lepingu täitmisel (nt töölepingud);
  • nõusoleku alusel (nõusoleku vorm).

Nõusolek on vajalik:

  • Õpilase nime, foto, video või loomingulise töö avalikustamiseks kooli veebilehel, infoekraanidel või kooli sotsiaalmeedia kanalites. Isikuandmete töötlemise eesmärgiks on koolielu kajastamine.
  • Lastevanemate e-posti aadressi lisamisel klassi lastevanemate listi, selleks et hõlbustada klassijuhataja, õpetajate ja kooli juhtkonna suhtlemist lastevanematega ning teabe kiireks edastamiseks loob kool iga klassi õpiaste vanemate e-posti aadressidest listi.

Tallinna Südalinna Kool ei jaga isiklikke andmeid kolmandate isikutega v.a juhul kui seda nõuavad seadused või kui seda on vaja õppetöö tugiteenuste osutamiseks (toitlustus, e-õpilaspilet, e-päevik).

Kooli andmekaitsespetsialisti ülesandeid täidab Tallinna Linnakantselei linnasekretäri büroo andmekaitsespetsialist. Linna andmekaitsespetsialistiga saab võtta ühendust e-posti aadressil andmekaitse@tallinnlv.ee.
Kooli andmekaitse kontaktisik on sekretär Kerttu Luts (e-post: sekretar@sydalinna.edu.ee), kelle ülesandeks on koordineerida kooli andmekaitse küsimuste lahendamist.

Viimati muudetud: 20.11.2018