Tallinna ATH tugirühma teavitus

Tasuta Tallinna ATH tugirühm 10.05 kell 17:30
Aktiivsus- ja tähelepanuhäire (ATH) sümptomitega laps nõuab teda ümbritsevatelt täiskasvanutelt palju tähelepanu ja energiat, aga ka rahulikku ja järjekindlat käitumist. Seda nii lasteaias, koolis kui kodus. Veel parem, kui kodu ja lasteaed/kool koostööd teevad, et ATH last toetada – ühtsed nõudmised aitavad last. Parim koht kogemuste vahetamiseks on tugirühm, sest kord kuus kokku saada teiste vanemate ja õpetajatega annab kogemusi ja kindlust. Kindlust, et Te ei ole ebaõnnestunud lapsevanem, vaid Teil on puudunud oskused ja teadmised, mida lapsega toimetulekuks on vaja.

ATH tugirühm annab võimaluse kohtuda inimestel, kellel on ATH diagnoosi või selle tunnustega laps kodus, koolis või lasteaias. Rühmas pakutakse nõu ja tuge eelkõige kuulamise ja mõistmisega, räägitakse enda kogemustest ning leitakse koos lahendusi erinevatele muredele. ATH tugirühm on alati avatud uutele liikmetele ja grupis võib osaleda nii kaua kui selleks vajadust nähtakse. Grupi suurus on keskmiselt 5-12 inimest. Tugirühm on mõeldud õpetajatele, lapsevanematele ja teistele pereliikmetele, kes igapäevaselt tegelevad ATH lapsega.

Järgmine kohtumine: 10. mail kell 17:30
Teema: ATH lapse trennid ja huvialaringid? Nutiseadmed ja telekas. Aktiivsed tegevused vanematega.
Toimumiskoht: SA Eesti Lastefond, Tallinn, Lai 31/Suurtüki 1, I. korrus.
Kuidas tulla: Lähimad ühistranspordi peatused on "Linnahall" ja "Balti jaam".
Parkimine: Vanalinna tasuline parkimistsoon, Ühisteenuste tasulised parklad Suurtüki 12 ja Soo tn 1a.

Tähelepanu! ATH tugirühma teenus on ainult Tallinna linna elanikele. Palun kaasa võtta ID-kaart. Tugirühm on tasuta ning seda rahastab Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet.

Tugirühma juhib Sirje Grossmann-Loot, tel: 64 111 88 või lastefond@elf.ee.

www.elf.ee

Viimati muudetud: 08.05.2018