Tundide ajad

  •  Koolikell heliseb meeldetuletuseks 4.-9. klassi tundide alguses ja lõpus. 
  • 1.-3. klassil alustab ja lõpetab tunni õpetaja. Neile koolikell ei helise.
  • Noorematele õpilastele tuleb aineõpetaja koduklassi juurde vastu enne tunni algust ja toob nad peale tunni lõppu koduklassi tagasi.
  • Kui ainetunnid algavad vastavalt tunniplaanile hiljem kui kell 8.00, kuid õpilane peab perekondlikel põhjustel tulema varem kooli (st enne ainetunnile eelnevat vahetundi), siis ootab ta õppetundide algust vaikselt garderoobis (istub pingil; garderoobiboksis ei oodata) ja ei sisene õppekorpusesse, kus toimuvad tunnid.
  • Õpilane lahkub peale ainetundide lõppu vahetunni jooksul kooli territooriumilt (st ei jää mänguväljakule/staadionile) või liitub peale ainetundide lõppu koheselt kogupäevakooliga (sh ootab seal huviringi või treeningu algust või lapsevanemat või bussi vm). 
  • Õuevahetunni vajalikkusest igale õpilasele saab lugeda teadusuuringutest. 

Tundide ajad 

1.-3. klassi päevakava

7.30-8.00 koolimajja sisenemine (käte desinfitseerimine, riietumine jms)

(Hommikupuder kell 7.45 või 8.45. Kui on paaristund, siis saab hommikuputru süüa kell 7.45.)

1.-2. tund kell 8.00 – 9.30 (kui on erinevad aineõpetajad, siis 1. tund kell 8.00-8.45 ja 2. tund 8.45-9.30)

Kell 9.30-10.00 on õuevahetund. Järgneb käte pesemine. 

3. tund 10.00 – 10.45

Kell 10.45-11.05 on söögivahetund. (Eelneb käte pesemine.)

4. tund 11.05 – 11.50

Kell 11.50-12.00 on vastavalt nädalaplaanile aktiivne vahetund (nt tantsuvahetund). (Järgneb käte pesemine.)

5. tund 12.00 – 12.45

Vastavalt nädalaplaanile aktiivne vahetund teatud klassidele kell 12.45-12.55.

6. tund 12.55 – 13.40 (Kui koolipäev algas hiljem, siis klassijuhatajaga tunnid võivad olla paaristunnid. Nt 5.-6. tund on 12.00-13.30.)

7. tund 13.50 – 14.35


4.-5. klassi päevakava

7.30-8.00 koolimajja sisenemine (käte desinfitseerimine,  riietumine jms)

1. tund 8.00 – 8.45

2. tund 8.55 – 9.40

vastavalt nädalaplaanile aktiivne vahetund (nt tantsuvahetund) (järgneb käte pesemine)

3. tund 9.50 – 10.30

Kell 10.30  on 4.a, 4.b, 5.a ja 5.b klassil söögivahetund (eelnevalt pestakse käed).

Kui on söödud, siis lähevad õpilased õuevahetundi. 

4. tund 10.55 – 11.40

Kell 11.40-12.00 on õuevahetund. 

5. tund 12.00 – 12.45

6. tund 12.55 – 13.40

7. tund 13.50 – 14.35

8. tund 14.45 – 15.30

Kell 13.40 saab süüa kogupäevakooli einet. 

Kell 13.00-15.00 on kogupäevakooli õpiklubi kodutööde tegemiseks.


6.-7.  klassi päevakava

7.30-8.00 koolimajja sisenemine (käte desinfitseerimine,  riietumine jms)

(Hommikupuder kell 7.45 või 8.45.)

1. tund 8.00 – 8.45

2. tund 8.55 – 9.40

vastavalt nädalaplaanile aktiivne vahetund (nt tantsuvahetund) (järgneb käte pesemine)

3. tund 9.50 – 10.35

Kell 10.35-10.55 on õuevahetund.

4. tund 10.55 – 11.35

Kell 11.35 on söögivahetund. (Peale söömist õuevahetund.)

5. tund 12.00 – 12.45

6. tund 12.55 – 13.40

7. tund 13.50 – 14.35

8. tund 14.45 – 15.30

Kell 13.40 saab süüa kogupäevakooli einet. 

Kell 13.00-15.00 on kogupäevakooli õpiklubi kodutööde tegemiseks.


8.-9.  klassi päevakava

7.30-8.00 koolimajja sisenemine (käte desinfitseerimine,  riietumine jms)

(Hommikupuder kell 7.45 või 8.45.)

1. tund 8.00 – 8.45

2. tund 8.55 – 9.40

vastavalt nädalaplaanile aktiivne vahetund (nt tantsuvahetund) (järgneb käte pesemine)

3. tund 9.50 – 10.35

Kell 10.35-10.55 on õuevahetund.

4. tund 10.55 – 11.45

Kell 11.45 on söögivahetund. 

5. tund 12.00 – 12.45

6. tund 12.55 – 13.40

7. tund 13.50 – 14.35

8. tund 14.45 – 15.30

Kell 13.40 saab süüa kogupäevakooli einet. 

Kell 13.00-15.00 on kogupäevakooli õpiklubi kodutööde tegemiseks.

Viimati muudetud: 17.09.2021