Tunnijaotusplaan

Tunnijaotusplaan 1. - 9. klass 2020/2021 õ.-a
1A 1B 2A 2B 3A 3B 4A 4B 5A 5B 5C 6A 6B 6V 7A 7B 8A 8B 8V 9A 9B
Eesti keel 7 7 6 6 6 6 5 5 4 4 4 3 3 2 2 2 2 2 2 2
Kirjandus 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
A- võõrkeel (inglise keel) 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
B - võõrkeel (vene/ saksa) 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Matemaatika 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5
Füüsika 2 2 2 2 2
Keemia 2 2 2 2 2
Geograafia 2 2 2 2 2 2 2
Bioloogia 1 1 2 2 2 2 2
Loodusõpetus 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 2 2
Inimeseõpetus 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Ajalugu 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Ühiskonnaõpetus 1 1 1 1 1 1 1
Muusika 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Kunst 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Kehaline kasvatus 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Informaatika 1 1
Tööõpetus 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1
Kokku 18 18 19 19 23 24 21 21 25 25 25 29 29 29 29 32 32 32 32 32
Vaba tunniressurssi kasutame
A- võõrkeel (Inglise keel) 1 2 2 2 1 1 1
Arvutiõpetus/digiõpe 1 1
Robootika 1 2 2 2 2 1
Kokku õpilasel tunde 20 20 23 23 25 25 23 22 27 26 25 30 29 29 29 32 32 32 32 32
Suurim lubatud koormus 20 20 23 23 25 25 25 25 28 28 29 30 30 30 30 32 32 32 32 32

Viimati muudetud: 07.04.2021