Tunnustused koolile

Kooli tunnustused ajavahemikul 2013-2020:

2013 Tallinna Haridusameti tunnustus “Turvaline kool” (II koht)


2013 Tallinna Haridusameti tunnustus “Parim koolikoduleht”


2013 Tallinna Haridusameti tunnustus “Innovaatiline tegu, eriauhind: robootikaring“


2013 “Märka ja aita” tänukiri “Aasta 2013 heategu” nominent


2014 Tallinna Haridusameti tunnustus eriauhinnana parim personaliprojekt haridusasutuses: õpetajate lugemisprojekt “Lugeda on lahe!”


2015 Tallinna Haridusameti tunnustus “Hea õpikeskkonnaga kool”


2015 IKT innovatsioonikonkurss Digimõte III preemia “Digiõppe pilootklassid”


2015 Tallinna Haridusameti tänukiri Tallinna lasteaedade teatriprojekti eest


2016 Tallinna Haridusameti tänukiri Tallinna lasteaedade mängulise matemaatika projekti eest

2017 Tallinna linnavalitsus tänab ja tunnustab osalemise ja esinduspeenra rajamise eest Tallinna laste ja noorte lillepeol Laagna teel

2017 Tallinna lasteaedade “Etno” projekti edukale korraldamisele kaasa aitamise eest

2017 MÕK-kuu raames aktiivne osaleja koolide arvestuses

2017 Tallinna Haridusameti tunnustus parim koostööprojekt: “Üle-eestiline saksakeelne Scrabble-võistlus nutirakendusega ClassicWords”

2017 Tallinna Haridusameti tunnustus eriauhinnana parim personaliprojekt haridusasutuses: “Sport kooli… Ohhoo, õpsid ka liiguvad”

2017 Tallinna Haridusameti tunnustus Tallinna haridusasutuste innovatsioonikeskus #EduInnoLab Liitreaalsuse stuudio


2018 Haridus- ja Teadusministeeriumi ja Innove konkursi “Aasta kool 2018” finalist (10 parima seas)

2018 Tallinna Haridusameti tunnustus “Tunnustav kool 2018”

2018 Tallinna Haridusameti tunnustus “Haridusuuendus 2018. Valdkond: Õppija päeva disain"

2018 Eesti Saksa Keele Õpetajate Seltsi "Aasta tegu: nutiScrabble`i võistluse korraldamine" (korraldaja: õpetaja Anneli Kesksaar)                                                                   


2019 Tallinna linna noorsootöö tunnustuskonkursi "Suured teod" võitja kategoorias "Suured teod Tallinna noortele 2018" projektiga "Kogupäevakool"

2019 Tallinna Haridusameti tunnustus "Tervise tegu 2019" 

2019 Tallinna Haridusameti tunnustus "Haridusuuendus 2019. Valdkond: Kaasav haridus"

2019  Haridus- ja teadusministeeri tunnustust Südalinna Kooli #EduInnoLab Liit- ja virtuaalreaalsuse stuudiole, mis oli "Eestimaa õpib ja tänab" konkursi finalistiks kategoorias "Aasta haridustegu" 

2019 Tallinna Südalinna Kooli kogupäevakooli projekt on  1 kandidaatidest riiklikul noortevaldkonna tunnustuskonkursil kategoorias "Aasta tegu noorsootöös"

2019 Tallinna Haridusameti tunnustus "Parim personaliprojekt haridusasutuses 2019" (projekt "Coachiva õpikogukonna loomine Südalinna Koolis")


2020 Tartu Ülikooli Liikumislabori võrgustiku Liikuma Kutsuva Kool tunnustuskonkursi "Aasta Tegijad 2019/2020" võitja kategoorias "Liikuma kutsuv algatus koolis" projektiga kogupäevakool.

2020 Tallinna Haridusameti tunnustus "September 2020 kuu haridustegu" : Tallinna Südalinna Kool pälvis Liikuma Kutsuva Kooli tiitli "Aasta tegija 2019/2020" kategoorias "Liikuma kutsuv saavutus koolis". Kogupäevakooli mudeli kasutusele võtmine on aidanud kaasa koolikultuuri muutumisele, sest see aitab luua sidusa päevakava, kus on ühendatud formaalne ja mitteformaalne õppetöö. 

2020 "Tallinna Südalinna Kooli kogupäevakooli mudel" on nominent "Harjumaa tervisetegu 2020" konkursil (Harjumaa Omavalitsuste Liidu ja Harjumaa Tervisenõukogu poolt korraldatav)

2020 Tallinna Haridusamet tänab, et võtsime osa koostööprojektist "Koolilt lasteaiale", mille raames kooliõpilased valmistasid avastuskaste lasteaedadele.

2020 Haridusministri tunnustus "Aasta võõrkeelealane tegu 2020" üleriigilise saksakeelse Scrabble`i võistluse nutirakendusega “Classic Words Solo” eest


Viimati muudetud: 23.01.2021