Üldkasutatavad teenused

Aluseks on võetud Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjad 19.11.2013 nr HA – 4/61 ja 29.11.2013 nr HA- 4/64

Ruume üüritakse eelnevalt sõlmitud lepingu alusel kasutamiseks koolivälisel ajal (15.00- 21.30). Kontaktisik majandusjuhataja Hindrek Oks ( telefon 6180 160, e-mail majandus@sydalinna.edu.ee).

Viimati muudetud: 07.09.2021