Vastuvõtt 1. klassi

30.08.2018 kell 17.00 ootavad klassijuhatajad 1. klassi minevate laste vanemaid klassikoosolekule.

Õppeaasta avaaktus 1. klassi õpilastele toimub 3. septembril 2018 kell 12.00. (Palume kohal olla hiljemalt kell 11.30, kui kogunetakse oma tulevases koduklassis.  Aulasse lähevad 1. klassi õpilased koos 9. klassi õpilastega. Lapsevanemad kogunevad aulasse hiljemalt 10 minutit enne aktuse algust.)


2018/2019. õppeaastal avame vähemalt kaks 1. klassi, kus lisaks riiklikule õppekavale 

  • reaalklassis  toimub I kooliastmes tutvumine erinevate digivahenditega ja robootika algõpe legorobotite abil,
  • võõrkeeleklassis  on I kooliastmes süvendatud inglise keele õpe.
  • Vajadusel avame ka kolmanda,  tavaklassi.

Õppesuunad jätkuvad II-III kooliastmes.  Lisaks pakume kõigile lastele (korvpalli)treeninguid koolipäeva osana.

Klasside komplekteerimisel arvestatakse dokumentide laekumise kuupäeva ja klasside täituvust.


31.05.2018 kell 17.00 toimus kooli aulas sügisel 1. klassi minevate laste vanematele koosolek. (Info leitav vasakult menüü ribalt.)

Huvilistel on võimalik kooliga tutvuda ka teistel aegadel. Palume eelnevalt kokku leppida tel. 6180 151.


1. klassi astumiseks tuleb täita avaldus

ja esitada avalduse lõpus kirjas olevad dokumendid:

  • Sünnitunnistuse koopia
  • Tervisekaart
  • Koolivalmiduse kaart
  • 1 digifoto õpilaspileti jaoks (foto peab olema heledal taustal, otsevaates, suurem kui 307*372 pikslit ja salvestatud JPEG formaadis)

Avaldust võib täita elektroonselt või paberil.
Dokumendid palun saata aadressile sekretar@sydalinna.edu.ee või tuua kooli kantseleisse tööpäeviti 9.00-15.00.


Tallinna Südalinna Koolis kannavad õpilased igapäevaselt koolivormi. Koolivormi kohta saate lugeda siit.

Koolivormi saab tellida kuni 26. juunini. Täpsema info tellimise kohta leiate siit. 


Palume tutvuda kooli kodukorraga siin. 


NB! Esimene õpilaspilet on õpilasele tasuta. Õpilaspileteid saab kool hakata tellima alles 1. septembrist. Seega tuleb varuda mõned nädalad kannatust, et need õpilasteni jõuaksid. 

Õpilaspileti kasutamise kohat sõidukaardina ja selle kaotamise korral käitumisest saab infot siit

Viimati muudetud: 25.06.2018