Vastuvõtt 1. klassi

Elukohajärgse kooli määramiseks saab paberil taotlusi Tallinna Haridusametisse  või elektroonilisi taotlusi e-kooli kaudu  esitada 1.-15. märtsini 2018. Täpsem info koolikohtade määramise kohta  Haridusameti kodulehelt.    

2018/2019. õppeaastal avame vähemalt kaks 1. klassi, kus lisaks riiklikule õppekavale 

  •   reaalklassis  toimub I kooliastmes  tutvumine erinevate  digivahenditega  ja robootika algõpe legorobotite abil,
  •   humanitaarklassis  on I kooliastmes   süvendatud inglise keele õpe.
  •   Vajadusel avame ka kolmanda,  tavaklassi.

Õppesuunad jätkuvad II-III kooliastmes.  Lisaks pakume kõigile lastele (korvpalli)treeninguid koolipäeva osana.

Klasside komplekteerimisel arvestatakse dokumentide laekumise kuupäeva ja klasside täituvust.

Juunis toimuvad  tutvumispäevad: lastele mängulised tegevused ja vanematele  infotund.  

Südalinna Kooli avatud uste päevad toimuvad laupäeval, 3.märtsil 10.00-15.00 ja esmaspäeval, 5.märtsil  9.00-18.00.

 

Viimati muudetud: 09.02.2018