Vastuvõtukord

Vabade koolikohtade olemasolu kohta saab lisainfot tel. 6180 151 või e-maili aadressidel:

oppealajuhataja@sydalinna.edu.ee (4.-9. klassi õpilased)
kerttu.molder-jevdokimov@sydalinna.edu.ee (1.-3. klassi õpilased)

Vaba koolikoha olemasolul toimub esmalt vestlus, millest võtavad osa juhtkonna liikmed, õpilaskandidaat ja lapsevanemad. Kohtumise käigus selgitatakse välja õpilase vajadused õppekeskonna suhtes ja tutvustatakse kooli nõudeid tulevastele koolipere liikmetele. Vajadusel korraldatakse proovipäevi või tehakse tasemeteste põhiainetes. 


1. klassi astumiseks tuleb täita avaldus ja saata dokumendid aadressile sekretar@sydalinna.edu.ee :

 • Sünni tõendi koopia
 • Tervisekaart
 • Koolivalmiduse kaart
 • Elektroonne foto õpilaspileti jaoks
 • Isikuandmete töötlemise nõusolek

2.-9. klassi astumiseks tuleb täita avaldus, kui olete kohtunud kooli juhtkonnaga ja saanud kinnituse kooli vastuvõtmise kohta.

Sisseastumise dokumendid tuleb saata aadressile sekretar@sydalinna.edu.ee :

 • Sünni tõendi koopia
 • Tervisekaardi väljavõte
 • Õpilasraamatu väljavõte
 • Klassitunnistuse koopia
 • Elektroonne foto õpilaspileti jaoks
 • Isikuandmete töötlemise nõusolek

Koolivorm
Õpilaspilet
Kodukord
Vastuvõtukord

Viimati muudetud: 08.04.2021