Vastuvõtukord

Vabade koolikohtade olemasolu kohta saab lisainfot tel. 6180 151 või e-maili aadressil oppealajuhataja@sydalinna.edu.ee (4.-9. klassi õpilased) või kerttu.molder@sydalinna.edu.ee (1.-3. klassi õpilased). 

Vaba koolikoha olemasolul toimub esmalt vestlus, millest võtavad osa juhtkonna liikmed, õpilaskandidaat ja lapsevanemad. Selle käigus selgitatakse välja õpilase vajadused õppekeskonna suhtes ja tutvustatakse kooli nõudeid tulevastele koolipere liikmetele. Vajadusel korraldatakse proovipäevi või tehakse tasemeteste põhiainetes. 


1. klassi astumiseks tuleb esitada järgmised dokumendid:

1. klassi astumiseks tuleb täita avaldus ja esitada avalduse lõpus kirjas olevad dokumendid:

  • Sünnitunnistuse koopia
  • Tervisekaart
  • Koolivalmiduse kaart
  • 1 digifoto õpilaspileti jaoks

Koolivormi tellimus
Õpilaspileti taotlus
Kooli kodukord
Vastuvõtukord


2.-9. klassi vastuvõtu info 

Viimati muudetud: 30.12.2019