Lasteaiakoha taotlemine

Lasteaiakoha taotlemiseks Tallinna Tähekese Lasteaias tuleb Tallinna elanikul lapse sünnitunnistuse alusel täita vastuvõtu taotlus (.pdf, täita saab tarkvaraga Adobe Reader), kuhu on märgitud:

  • kuni kolm lasteasutuse valikut;
  • koha soovimise aeg.

Taotlus esitatakse lasteaia direktorile koha peal (pabertaotlus) või e-postiga (digiallkirjastatud tarkvaraga DigiDoc), taotluse võib täita ka lasteaias. Lasteaia direktor väljastab kolme tööpäeva jooksul taotluse infosüsteemi kandmisest väljatrüki. Lasteaedade valikuid saab muuta, kuid uue valiku tegemine tähendab mõne eelneva valiku tühistamist ja uue taotluse esitamist lasteaeda.

Lasteaiakohta saab taotleda ka info.haridus.ee kaudu, sel juhul saab kõik toimingud teha e-keskkonnas.

Rohkem informatsiooni lasteaia koha taotlemisest saab lugeda Tallinna Haridusameti leheküljelt.

 

Viimati muudetud: 23.01.2017