Missioon ja visioon

Lasteaia missioon:
 
  • Toetame perekonda lapse kasvatuses ja õpetamises, läheneme lapse arengule individuaalselt.

 

Lasteaia visioon:

  • Õnnelikud lapsed, rahul lapsevanemad, arengule soodsalt mõjuv keskkond.

 

Tallinna Tähekese Lasteaia põhiväärtused on:

  • ARMASTUS – armastus laste ja oma töö vastu;
  • KOOSTÖÖ – koostöö kõigi huvirühmade vahel aitab saavutada püstitatud eesmärke;
  • TURVALISUS – lasteaias on tagatud turvaline ja kodune õhkkond nii lastele kui personalile;
  • AVATUS – meie lasteaed on avatud koostööle ja ühiskonnas toimuvatele muutustele.

 

Tallinna Tähekese Lasteaia ühisväärtused on:

  • ARENG - oleme avatud uutele ideedele, muudatustele ja ettevõtmistele;
  • TOLERANTSUS – arvestame laste ja lastevanemate eripärasusi;
  • TERVIS – oleme tervist edendav lasteaed, propageerime tervislikke eluviise ja arvestame erivajadustega lastega.

 

Viimati muudetud: 11.04.2016