Terviseedendus

Alates 2009.a. Tallina Tähekese Lasteaed on Tervist Edendav Lasteaed.

Tervist edendava lasteaia eesmärk on hoida ja tugevdada lapse tervist ning soodustada tema igakülgset arengut. Lasteaia ülesanne on luua eeldused ja tingimused, mis toetavad laste ja personali heaolu ning tervist. Tervise ja heaolu edendamine lasteaias on seotud kõikide lasteaia tegevustega ning põhivaldkondadega (eestvedamine ja juhtimine, personalijuhtimine, koostöö huvigruppidega, ressursside juhtimine, keskkonna kujundamine ning õppe- ja kasvatustöö), on planeeritud, süsteemne, järjepidev ning lähtub hindamiste põhjal selgunud arenguvajadustest tervise, heaolu ja turvalisuse valdkonnas.

Tervist edendava lasteaia põhimõtete ja tegevusvaldkondadega saad põhjalikumalt tutvuda siit.

Lisaks, meil külas oli perearst Andrei Borisov.
Videot saab leida etv+ kanali kodulehel SIIN ning Youtube'il SIIN.

 

Viimati muudetud: 28.06.2016