Üldandmed

Tallinna Tähekese Lasteaed

Reg.nr. 75018928
Aadress: Ehitajate tee 50, 12911 Tallinn

Telefon: 662 8691 (8:00 - 18:00)

Tööaeg: 07.00 - 19.00
Valverühm Kelluke: 18.30 - 19.00, tel.58 34 73 41

E-mail: tahekesela@haridus.ee
Koduleht: http://www.tallinn.ee/est/tahekese/

Laste õpi - ja kasvukeskkonna parendamiseks on võimalik teha annetusi alljärgmisele kontole:
 
Annetus Tallinna Linnakantselei Finantsteenistuse sihtotstarbelisele kontole
SEB konto: 10220061055013
Viitenumber:  5178050050050220
Makse saaja: Tallinna Linnakantselei Finantsteenistus
Selgitus: Tallinna Tähekese Lasteaed, annetus.
 
Annetus laekub Tallinna Tähekese Lasteaia eelarvesse. Kuna annetajal on võimalus tulusid deklareerides saada annetustelt tulumaksutagastust, siis palume selgitusse lisada maksja isikukood ja annetaja nimi.
 
 
Viimati muudetud: 07.11.2018