Kontonumbrid

Laste õpi - ja kasvukeskkonna parendamiseks on võimalik teha annetusi alljärgmisele kontole:
 
Annetus Tallinna Linnakantselei Finantsteenistuse sihtotstarbelisele kontole
  • SEB konto: 10220061055013
  • Viitenumber:  5178050050050220
  • Makse saaja: Tallinna Linnakantselei Finantsteenistus
  • Selgitus: Tallinna Tähekese Lasteaed, annetus.
 
Annetus laekub Tallinna Tähekese Lasteaia eelarvesse. Kuna annetajal on võimalus tulusid deklareerides saada annetustelt tulumaksutagastust, siis palume selgitusse lisada maksja isikukood ja annetaja nimi.
 
 
Viimati muudetud: 06.04.2016