AvalehtTaime lasteaedKONTAKT › AJALUGU

AJALUGU


TAIME lasteaed (kuni 21.10. 1999.a. lasteaed nr 55) alustas tööd 1957. aastal. Kuni 1964. aastani oli lastesõim ning hiljem sai lasteaia staatuse. Lasteaed on rohkem kui viiekümne tegutsemisaasta vältel tõestanud oma elujõulisust.

Taime Lasteaed on neljarühmaline kakskeelse õppekeelega lasteasutus, mis tegutseb 04.02.2008 välja antud koolitusloa alusel.

Kuni 25.02.2013 tegutses lasteaias 3 rühma: sõimerühm 1,5-3 aastastele ning 2 koolieelset rühma 3-5 ja 5-7 aastastele lastele. Alates 2001.a. iga rühm sai oma kaunis lillenimi:

SINILILL - sõime rühm (vene õppekeelega)

KELLUKE - noorem rühm (vene õppekeelega)

MEELESPEALILL – vanem rühm (alates sept. 2012 a. osaline keelekümblus)

Alates 25.02.2013 oli avatud neljas rühm (eesti õppekeelega) 2-7 aastastele lastele PÄEVALILL.

Hetkel käib lasteaias 85 last.

Lasteaias on välja kujunenud omad traditsioonid, asutusel on hea maine lastevanemate seas ning lasteaed teeb aktiivset koostööd teiste haridusasutustega.

Suurt tähelepanu pööratakse laste integreerimisele Eesti ühiskonda. Selles suunas oli tehtud väga suur töö viimaste aastate jooksul. Loodi ja teostati lõimumisprojekt koostöös eestikeelse lasteaiaga „Tore koos mänguhoos!”. Eesmärgiks oli lapsele loomuliku mängukeskkonna loomine erinevate kultuuride tutvustamiseks ja eesti keele kui teise keele õppimiseks. 2012 aastal ühendati keelekümblusega ja tehti 1 rühmas osaline keelekümblus. Aastal 2013-2014 koostöös Kolde Lasteaiaga oli tehtud lõimumisprojekt "Üheskoos väärtustame Eesti rahvakultuuri"!

 

 

Lehekülge haldab:

Tatjana Šukurova,

Taime Lasteaia direktor

6020279; taime@la.tln.edu.ee

 

Viimati muudetud: 20.04.2016