AVALDUSED/BLANKETID

 

Lapse koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu taotlus (järjekorda).

Lasteaiakohta saab taotleda ka riigiportaali eesti.ee kaudu, sel juhul saab kõik toimingud teha e-keskkonnas.

Lasteaia nimekirjast kustutamise avaldus.

Vanemate poolt kaetava osa määra maksmisest vabastamise taotlus.

Toitlustamise toetuse saamise taotlus.

Deklaratsiooni tõstmiseks avaldus.

 

 

Viimati muudetud: 03.09.2019