ERIVAJADUSEGA LAPS

Erivajadusega laps

Seoses esimeste klasside komplekteerimise protsessi optimeerimisega 2017/2018 õppeaastaks, kes soovib taotleda oma lastele koolikohustuse edasilükkamist, Tallinna ja Harjumaa nõustamiskomisjon ootab taotlusi alates 11. jaanuarist 2017.

Nõustamiskomisjoni kontaktid:

Maakri 23a, 10145 Tallinn; telefon 5886 0701

lahtiolekuajad: E–R kell 8.30–17.00

pohjaeesti@rajaleidja.ee

Komisjoni spetsialistid vaatavad eelnevalt dokumendid üle.

Otsuseid selles osas teeb komisjon alates 01.03.2017 võttes aluseks Sotsiaalministri 12. augusti 2010. a määruse nr 49 „ Koolikohustuse täitmise edasilükkamise tingimused ja kord."

Koolikohustuse täitmise alguse edasilükkamise aluseks on lapse tervislik seisund.

Nõustamiskomisjon arvestab arsti (perearsti, lastearsti, psühhiaatri) poolt tehtud kirjalikku otsust lapse tervisliku seisundi kohta.

Koolikohustuse täitmise edasilükkamise taotlus rahuldatakse vaid juhul, kui selles ajavahemikus tagatakse lapsevanema poolt lapse arenguks ja taastusraviks vajalik keskkond ning võimalus jätkata alushariduse omandamist kuni kooliminekuni.

Koolikohustuse edasilükkamise taotlemiseks esitab lapsevanem nõustamiskomisjonile järgmised dokumendid:

  • lapse isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse või -tõendi) koopia;
  • vanema isikut tõendava dokumendi koopia, siis kui taotluse esitab vanem;
  • koolieelses lasteasutuses käiva lapse individuaalse arengu jälgimise kaart;
  • perearsti või eriarsti või muu spetsialisti hinnang, mis täpsustab või põhjendab erivajaduse olemust ja toetab sobiliku meetme rakendamise soovitamist;
  • rehabilitatsiooniplaani olemasolul selle koopia.

Lugupidamisega

Milena Pogodajeva

peaspetsialist

Tallinna Haridusamet

Estonia pst 5a 10143

Tel. 640 4657

Milena.Pogodajeva@tallinnlv.ee

_______________________________________________________________________________________________________________

 

Põhja-Eesti Rajaleidja keskus pakub jätkuvalt eripedagoogilist, logopeedilist, psühholoogilist ja sotsiaalpedagoogilist nõustamist lapsevanematele ja õpetajatele. Teenus on konfidentsiaalne ja tasuta. Selleks, et tulla nõustamisele, palume helistada meie infotelefonile 58860701 või kirjutada põhja-eesti@rajaleidja.ee.

 

Õppenõustamisteenuste üksus

Lapsevanemad koos lapsega, õpetajad ja lasteaia tugispetsialistid saavad tulla nõustamisele keskusesse, kus lepitakse kokku vajadusel vaatluste aeg lasteaiakeskkonnas, vajadusel viiakse läbi või suunatakse täiendavale hindamisele. Lapse vajaduste väljaselgitamine ning olukorrale sobivama lahenduse leidmine on protsess, mille käigus tehakse koostööd ja kaasatakse erinevaid osapooli. Kui asjaolud ja lapse vajadused on välja selgitatud ning osapooled jõuavad koostöös lahendusteni, mis vajavad rakendamiseks ka nõustamiskomisjoni soovitust, saab protsessi käigus vormistada ja koondada kõik vajalikud dokumendid ning vormistada nõustamiskomisjoni otsuse.

 

Kevad on tähendanud meie spetsialistidele väga tihedat tööd ja ajaga võidujooksu. Soovime anda endast parima, et kõik olulised otsused saaksid õigeaegselt tehtud ning rühmade/klasside komplekteerimine uueks õppeaastaks toimuks laste huvidest lähtuvalt.

 

Tähtsad kuupäevad:

  • Nõustamiskomisjon saab teha koolikohustuse täitmise alustamise edasilükkamise otsuseid 1.03-31.08, taotlusi saab esitada kuni 1.augustini.
  • Alla 7-aastase lapse kooli vastuvõtmise taotlusi saab esitada kuni 31. märtsini, taotlusi menetletakse vaid osapoolte erimeelsuste korral või kui laps on olnud kodune.

 

Nõustamiskomisjonilt soovituste saamiseks palume pöörduda Põhja-Eesti Rajaleidja keskusesse nõustamisele, sest otsuse langetamisele eelneb nõustamisprotsess, mille käigus on võimalik teha vajalikud toimingud ning koondada dokumendid. Palume informeerida õpetajaid ja lapsevanemaid ning pöörduda nõustamisele esimesel võimalusel

 

Et Rajaleidja teenused oleksid kättesaadavad kõikidele abivajajatele, palume võimalusel lasteaia kodulehele panna Rajaleidja logo ja kodulehe lingi.

 

Oleme tänulikud Teie ettepanekute ja konstruktiivse tagasiside eest.

Head koostöö jätku soovides

Urve Sellenberg

keskuse juht

Põhja-Eesti Rajaleidja keskus

Maakri 23a, Tallinn

50 40 602

urve.sellenberg@innove.ee

www.rajaleidja.ee/pohjaeesti

************************************************************************************************

 

Lehekülge haldab:

Tatjana Šukurova,

Taime Lasteaia direktor

55649313; direktor@taime.edu.ee

 

Viimati muudetud: 13.03.2020