LASTEAIATASU

TOITLUSTUSTASU

NB! alates 01.08.2017 on toidupäeva maksumus:

Sõimerühmas - 1,78  € päevas

Aiarühmas - 2,08 € päevas

Tallinna linn kompenseerib lastevanematele toitlustustasu summas 2,00 € päevas.

Lasteaed võtab toitlustamisteenust firmalt MARITTA

KOHATASU

Koolieelse lasteasutuse seadusest tulenevalt võib vanema osa määraks (n-ö kohatasu) olla kuni 20% Vabariigi Valitsuse kehtestatud palga alammäärast.

Tallinnas on kohatasuks summa, mis moodustab 12,2% Vabariigi Valitsuse kehtestatud palga alammäärast, ujulaga lasteasutustes, kus on lapsele tagatud ujumisõppe võimalus, on see 13,4%.

Osalustasu ehk vanema poolt kaetava osa määr alates 01. jaanuarist 2019 ühe lapse kohta

65,88kuus                                                 

Koolieelsetes munitsipaallasteasutustes vanemate osa määra (ehk kohatasu) kehtestamist reguleerib Tallinna Linnavolikogu 10.12.2015 määrus nr 27 Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määr § 2 ja Vabariigi Valitsuse 13. detsembri 2018 määrus nr 117 „Töötasu alamäära kehtestamine“

Osalustasu tuleb maksta sõltumata lapse kohalkäimisest.

Osalustasu ei maksta vaid selle perioodi eest, mil lasteaed on kollektiivpuhkuse ajaks suletud.

Arvest veel...
• Arve esitatakse järgneva kuu alguses eelnenud kalendrikuu eest 
• Lapsevanem saab arve e-posti aadressile, e-posti puudumisel saab paberarve kätte rühmaõpetajalt. 
• Arve tasutakse igakuiselt ettenähtud tähtajaks
• Tasumisele kuuluvat summat omavoliliselt muuta ei tohi!  
• Soovitame sõlmida arve tasumiseks otsekorralduslepingu. 
  Vastavad juhised (sh. erinev viitenumber!) on toodud arve allosas
• Küsimuste korral pöörduge direktori poole

 

 

Lehekülge haldab:

Tatjana Šukurova,

Taime Lasteaia direktor

6020279; taime@la.tln.edu.ee  

Viimati muudetud: 09.07.2019