LASTEAIATASU

TOITLUSTUSTASU

NB! alates 01.08.2017 on toidupäeva maksumus:

Sõimerühmas - 1,78  € päevas

Aiarühmas - 2,08 € päevas

Tallinna linn kompenseerib lastevanematele toitlustustasu summas 2,00 € päevas.

Lasteaed võtab toitlustamisteenust firmalt MARITTA

KOHATASU

Alates 1. jaanuarist 2020 koolieelsete munitsipaallasteasutuste vanemate poolt kaetava osa

määra suuruseks ühe lapse kohta 71,25 eurot kuus.

Koolieelsetes munitsipaallasteasutustes vanemate osa määra (ehk kohatasu) kehtestamist reguleerib Tallinna Linnavolikogu 10.12.2015 määrus nr 27 Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määr § 2 ja Vabariigi Valitsuse 19. detsembri 2019 määrus nr 115 „Töötasu alammäära kehtestamine“.

Osalustasu tuleb maksta sõltumata lapse kohal käimisest.

Osalustasu ei maksta vaid selle perioodi eest, mil lasteaed on kollektiivpuhkuse ajaks suletud.

Arvest veel...
• Arve esitatakse järgneva kuu alguses eelnenud kalendrikuu eest 
• Lapsevanem saab arve e-posti aadressile, e-posti puudumisel saab paberarve kätte rühmaõpetajalt. 
• Arve tasutakse igakuiselt ettenähtud tähtajaks
• Tasumisele kuuluvat summat omavoliliselt muuta ei tohi!  
• Soovitame sõlmida arve tasumiseks otsekorralduslepingu. 
  Vastavad juhised (sh. erinev viitenumber!) on toodud arve allosas
• Küsimuste korral pöörduge direktori poole

 

 

Lehekülge haldab:

Tatjana Šukurova,

Taime Lasteaia direktor

55649313; direktor@taime.edu.ee

Viimati muudetud: 13.03.2020