ÕPPEKAVA

TAIME LASTEAIA ÕPPEKAVA SIIN

Lisa 1. Keelekümblusprogrammi strateegia SIIN

Lisa 2. Keelearengu tabel SIIN

Lisa 3. OKK eeldatavad tulemused esimene aasta (e.k)  SIIN

Lisa 4. OKK eeldatavad tulemused teine aasta (e.k.) SIIN

Lisa 5. OKK eeldatavad tulemused kolmas aasta (e.k.) SIIN

 

Lehekülge haldab:

Tatjana Šukurova,

Taime Lasteaia direktor

6020279; taime@la.tln.edu.ee

Viimati muudetud: 22.11.2017