Rohelise kooli tutvustus

Rohelise Kooli programm toob keskkonnasäästlikku mõtteviisi lasteaia igapäevastesse tegevustesse ning aitab seda süsteemselt ja terviklikult rakendada. See aitab kaasa vastutustundlike, keskkonda hoidvate ja väärtustavate inimeste kujunemisele. Kaasatud on kõik – lasteaialapsed,  õpetajad, lasteaia personal ja lapsevanemad.

Eestis juhib programmi Eesti Looduskaitse Selts (ELKS), olles FEE täieõiguslik liige. ELKS on sõlminud programmi tegevuste koordineerimiseks koostöölepingu  Tartu Keskkonnahariduse Keskusega. Programmi Eesti koordinaator on Eeva Kirsipuu - Vadi , SA Tartu Keskkonnahariduse Keskus.

Rohelise Kooli programmi koduleht https://www.tartuloodusmaja.ee/roheline-kool/

Programmis osalemist toetab Keskkonnainvesteeringute Keskus, Tallinna Keskkonna - ja Kommunaalamet, Tallinna Haridusamet ja Pärnu Linnavalitsus.

Mida programmis osalejad teevad?

Rohelise kooli programmil on kolm struktuurset elementi.

 I. Seitsmest sammust koosnev strateegia:

 II. Käsitletavad teemad:

 1.  Keskkonnatöörühma moodustamine
 2. Keskkonnaülevaatuse tegemine
 3. Tegevuskava koostamine
 4. Monitooring ja hindamine
 5. Tegevuste sidumine õppekavaga
 6. Teavitamine ja kaasamine
 7. Keskkonnapõhimõtete väljatöötamine ja järgimine.

Aastas tegeldakse vähemalt kolme teemaga. Teemad võib vabalt valida, kuid soovitatud, et valikus oleks vähemalt üks järgmistest: elurikkus, kliimamuutused, globaalne kodakondsus.

III. Rohelise lipu taotlemine kui selle kriteeriumid on täidetud https://www.tallinn.ee/est/keskkond/Rohelise-lipu-taotlemine-ja-hindamine.

Edukaks tegevuseks on oluline haridusasutuse juhtkonna ja hoolekogu toetus. Kõik lasteaia töötajate peavad olema kaasatud. Lasteaia perel on pikaajaline pühendumine ja valmidus kaasata lapsi otsustusprotsessidesse. 

Taime Lasteaed on liitunud Rohelise Kooli programmiga 2018 a. Programmi eesmärgiks on aidata lastel ja noortel kujuneda jätkusuutlikult mõtlevateks keskkonnateadlikeks inimesteks. Tänased lapsed ja noored otsustavad tulevikus, millises maailmas elame ja kuidas Maa rikkust kasutatakse. Programm toob keskkonnasäästlikku mõtteviisi lasteaia tegemistesse ning seda süsteemselt ja terviklikult.


ROHELISE KOOLI TAIME LASTEAIA KESKKONNATÖÖRÜHM õppeaastal 2020/2021
Liikmed:
1. Taissia Dmitrijeva – õppealajuhataja (Taime Lasteaia Rohelise kooli programmi koordinaator ja eestvedaja)
2. Jelena Razinkova - õpetaja
3. Anžela Volkova - õpetaja
4. Marika Johanson – õpetaja
5. Kiira Roopärg – õpetaja
6. Darina Tihhomirova – lapsevanem ja hoolekogu liige
7. Aleksandra Kotšneva – lapsevanem ja hoolekogu liige
8. Vladimir Malõshev – remondimees-majahoidja

2020/2021 õppeaastal Taime Lasteaed keskendub neljale teemale:

 1. Tervis ja heaolu
 2. Toit
 3. Õueala
 4. Globaalne kodakondsus

Lasteaia keskkonnapõhimõtted

 • Oleme füüsiliselt aktiivsed iga päev.

 • Järgime iga päev isiklikku hügieeni:   enne sööki ja õuest tulles peseme käsi; peale lõunasööki loputame suud.

 • Õppime palju õue (nädalas miinimum üks õppetegevus õues).

 • Kontrollime vee kraane ja ei raiska vett.

 • Kustutame ruumist lahkudes tuled.

 • Kasvatame taimi ja hoolitseme nende eest.

 • Rühmaruumides ja õues ei viska prahti maha.

 • Taaskasutame paberit.

Lehekülge haldab:

Taissia Dmitrijeva,

Taime Lasteaia õppealajuhataja

taissia.dmitrijeva@taime.edu.ee

Viimati muudetud: 21.04.2021