AvalehtTaime lasteaed › PEALEHT

TAIME LASTEAED


IMG_0586.JPG

LASTEAIA VISIOON

TAIME Lasteaed on turvaline ja hea mainega lasteasutus,

kus on loodud isiksuse kujunemist soodustav keskkond ,

kus tugevdatakse laste tervist ja füüsilist arengut ning toimub tugev meeskonnatöö 

LASTEAIA MISSIOON

Taime Lasteaed on arenev organisatsioon,

mis võimaldab lastele alusharidust,

arendab last kui isiksust,

kujundades lapsel kõlbelisust ja eetilisi tõekspidamisi.

Lasteaed on avatud perele.

Taime Lasteaed on neljarühmaline kakskeelse õppekeelega lasteasutus, mis tegutseb 04.02.2008 välja antud koolitusloa alusel. Kuni 2013 a. tegutses lasteaias 3 vene õppekeelega rühma: sõimerühm 1,5-3 aastastele ning 2 aiarühma. Alates 25.02.2013 lasteaias oli avatud neljas eesti õppekeelega liitrühm. Tänapäeval lasteaias töötab neli rühma:

SINILILL - sõim (vene õppekeelega)

KELLUKE – 3-6 a. (vene õppekeelega)

MEELESPEALILL – 3-7 a. (alates septembrist 2012 on osalise keelekümbluse rühm)

PÄEVALILL – liitrühm (eesti õppekeelega avatud 25.02.2013)

Hetkel käib lasteaias 85 last. Taime Lasteaed asub Štrommi parki läheduses. Mugav asukoht võimaldab korraldada sagedasti huvitavaid jalutuskäike ning ekskursioone. Õppe-ja kasvatustöö toimub lasteaias õppekava alusel, mis vastab  Riikliku õppekavale ja lasteaia arengukavale.

 

Lehekülge haldab:

Tatjana Šukurova,

Taime Lasteaia direktor

6020279;  taime@la.tln.edu.ee

Viimati muudetud: 01.05.2017