AvalehtTaime lasteaed › TUTVUSTUS

TUTVUSTUS


TAIME lasteaed (kuni 21.10.  1999.a. lasteaed nr 55) on  asutatud 1957. aastal. Kuni  1964. aastani oli lastesõim  ning hiljem sai lasteaia  staatuse. Lasteaed on oma  viiekümne tegutsemisaasta  vältel tõestanud oma  elujõulisust.

Lasteaed asub ilusas kohas, tiheda liiklusega tänavatest kaugel, on piiratud rohelise haljasalaga , mis tekitab hea õhkkonna.

Meie lähedal asuvad Ehte Gümnaasium, Stroomi park, meri.

Kuni 25.02.2013 tegutses lasteaias 3 rühma: sõimerühm 1,5-3 aastastele ning 2 koolieelset rühma 3-5 ja 5-7 aastastele lastele.

Alates 2001.a. igale rühmale oli antud oma nimi:

SINILILL - sõime rühm,

KELLUKE - noorem rühm,

MEELESPEALILL – keskmine rühm

Rühmad SINILILL ja KELLUKE vene õppekeelega. Rühm MEELESPEALILL alates september 2012 osalise keelekümbluse rühm.

Alates 25.02.2013 oli avatud uus neljas liitrühm 2-7 aastastele lastele eesti õppekeelega PÄEVALILL.

Praegu käib lasteaias 86 last.  Laste arv lasteaias on aasta-aastalt pidevalt kasvanud. Põhiline osa lastest on pärit samast kandist.

Lasteaias töötavad 8 õpetajat, logopeed, 1 muusikaõpetaja, eesti keele õpetaja.

Kõik õpetajad omavad kvalifikatsiooninõuetele vastavat haridust.

Lasteaias on professionaalne, asjatundlik ning kutsealaselt pädev pedagoogiline personal, kes suudab luua tingimusi kõikide laste arenguks.

Lasteaial on välja kujunenud oma traditsioonid, asutusel on hea maine lastevanemate seas ning lasteaed teeb aktiivset koostööd teiste haridusasutustega.

 

Märka ja aita

Viimati muudetud: 17.04.2016