Takso

 

ENG / RUS

Siit leiad taksoteenuse pakkujale vajalikud load. Samuti näed taksoveo nõudeid, valdkonnas kehtivaid seadusi ning muud kasulikku nii taksojuhile kui ka taksoga reisijale.

 

 

 

Taksoload 

Siit leiad taksoveoteenuse pakkumiseks vajalikud load. Amet soovitab avaldused esitada digitaalselt majandustegevuse registri kaudu. See kiirendab oluliselt lubade kättesaamise aega. Täpsem taotlemise info ja maksmine linkide all:

Taksoveoluba

Annab vedajale õiguse korraldada taksovedu (juriidiline isik).
Taksojuhi teenindajakaart

Annab õiguse töötada sõidukijuhina tasulisel taksoveol (füüsiline isik). 

Jalgratta, loomsõiduki ja lõbusõidurongi juhi teenindajakaart

Annab õiguse vedada reisijaid tasu eest (füüsiline isik). 

Sõidukikaart 

Taksoveoluba omavale vedajale antav dokument, mis annab õiguse kasutada sõidukikaardile kantud sõidukit taksoveol (füüsiline ja juriidiline isik). 

 

 

Taksoveolubadest loobumine

Loast loobumiseks täida avaldus ja saada digiallkirjastatult takso@tallinnlv.ee või too paberkandjal Paldiski maantee 48a, Tallinn. 

 

 

Taksojuhile

Siit leiad nõuded ja vajalikud materjalid taksojuhile. Samuti näed nõudeid velotaksojuhile. 

velotakso.jpg
Majandustegevuse register

Taksoveolubasid saad taotleda ja näha majandustegevuse registrist. 

 
Taksojuhi kontroll 

vaata, millistes kohalikes omavalitsustes on taksojuhil õigus taksoteenust pakkuda.

 
Info taksoveoteenuse osutajale 

Nõuded ja kohustused taksoveoteenuse osutajale

Velotaksojuhi ja kasutaja meelespea

Siit leiad velotaksojuhi kohustused, nõuded jalgrattale ning sõitja õigused. 

 

 

Taksoga reisijale

taksopeatus.jpg
Teadmiseks taksoteenuse kasutajale

Tea oma õigusi taksoveoteenuse kasutamisel.

Taksojuhi kontroll 

Vaata, millistes kohalikes omavalitsustes on taksojuhil õigus taksoteenust pakkuda.

Velotaksojuhi ja kasutaja meelespea

Siit leiad velotaksojuhi kohustused, nõuded jalgrattale ning sõitja õigused. 

 

 

Õigusaktid 

Tutvu takso valdkonda reguleerivate seadustega ja taksoveonõuetega.  

taksod.jpg
Ühistranspordiseadus

Takso valdkonda reguleerib Ühistranspordiseadus.

Nõuded taksoveol

Väljavõte Ühistranspordiseadusest, kust leiad nõudeid taksoveol.  

 
Tallinna taksoveonõuded

Määrus, mis käsitleb Tallinna piirkonnas kehtivaid nõudeid ja piirhindu.

Nõuded taksole

Nõuded taksole kasutatava sõiduki plafoonile, taksomeetrile ja hinnakirjale ning nende paigutusele. 

 
Nõuded nimele sõidukil

Nõuded vedaja nime ning liini nimetuse ja numbri tähistamisele sõidukil. 

Nõuded taksomeetrile

Taksomeetri kohandamise kord ja tingimused

 

 

 

Viimati muudetud: 28.03.2022