Tallinna koolijuhtide ühendus

Tallinna Koolijuhtide Ühendus (TKÜ) tegevuse peamiseks eesmärgiks eelmisel aastal oli koolijuhtide tööalaste oskuste tõus, uute kogemuste pakkumine ning olla partneriks Tallinna haridus elu korraldamisel.

Organisatsioon tegeleb koolijuhtide ja ka teiste koolitöötajate töö tingimuste konkurentsi võimelisuse loomise eest, olles aktiivne koostööpartner eelkõige Tallinna linnale ja teistele haridus organisatsioonidele. Tänapäeva kiiresti muutuvas maailmas on koolijuhtide arengu toetamise tähtsust raske üle hinnata, sest ühiskonna ootused järjest kasvavad. Oluline on koolijuhi kompetentsus oma erialal ja on oluline läbi TKÜ toetada koolijuhtide enesearendamist ja selle kaudu organisatsioonide arengut tervikuna. Just koolijuhi põhikompetentsid tagavad koolide eesmärkide täitmise.

 

2017/18. õppeaastal organisatsooni liikmed osalesid Tallinna Haridusameti töögruppide ja komisjonide töös. Tallinna koolijuhtide esindajad osalesid Eesti Koolijuhtide Ühenduse eestseisuse töös ning komisjonides. Tallinna linna õigusteenistuse töötajad jagasid meile novembrikuus nõu ja rääkisid kogemustest kooli  - hariduse valdkonnas. Kooljuhid said kogeda ja koguda ennast TKÜ poolt organiseeritud õppereisil Jaapanisse. Jaapanis külastasime Osaka ülikooli, Osaka Gakugei Senior High Schooli, Hannan Junior High school ja Tennouji Põhikooli ning algkooli.

 

Nii juhatusel, eestseisusel ja liikmetel toimusid mitmed kohtumised Tallinna haridusametiga, linnavolikogu esimehe Mihhail Kõlvartiga ja abilinnapea Vadim Belobrovtseviga kus arutati ning otsiti lahendusi hetke suurimatele  väljakutsetele. Nagu näiteks Tallinna koolivõrgu temaatika, e-õpilaspileti kasutuselevõtt, kasvav õpilaste arv Tallinna koolides, MÕK rakendamise võimalikkus, eelarve temaatika ning personali ja kasvava bürokraatia küsimused koolides.

 

2017/2018 õppeaastal kuulusid TKÜ eestseisusesse ja juhatusse:  Raino Liblik – Lasnamäe koolide esindaja (juhatuse esimees),  Mehis Pever – Kesklinna koolide esindaja (juhatuse liige),  Ardi Paul – Nõmme koolide esindaja (juhatuse liige),     Katrin Luhaäär – Põhja-Tallinna koolide esindaja,  Siret Paasmäe – Haabersti koolide esindaja, Tiina Pall – Kristiine koolide esindaja, Kaja Laanmäe - Pirita koolide esindaja, Natalja Vergun – Mustamäe koolide esindaja ja Kalle Niinas – endiste koolijuhtide esindaja.

Eesti Koolijuhtide ühenduse (EKJÜ) eestseisuses esindavad Tallinna: Toomas Kruusimägi (juhatuse esimees), Tiina Pall, Katrin Luhaäär ja Mehis Pever.

2017/18. õppeaasta lõpus kuulus TKÜ-sse 45 tegevjuhtikoolijuhti ning 24 veterankoolijuhti.

 

Viimati muudetud: 30.01.2019