Konkursi tingimused

Üldsätted
Konkursi struktuur
Konkursile registreerimine
Konkursi korraldus
Lõppkontserdi korraldus
Auhinnafond
Muud sätted

Üldsätted

 • Konkursi korraldaja on Tallinna Haridusamet.
 • Konkurss korraldatakse muusika valdkonnas andekatele Tallinna üldharidus- ja huvikoolide (edaspidi ka haridusasutus) õpilastele (edaspidi ka konkursil osaleja, osaleja).
 • 2021. aastal toimub konkurss vokaal- ja instrumentaalsolistidele ning vokaal- ja instrumentaalansamblitele (2- 10 liiget).
 • Konkursil osalemine on osavõtumaksuta.
 • Konkursil osalejaid hindab vähemalt 3-liikmeline žürii.
 • Konkursi korraldajal on õigus teha konkursi korralduslikes küsimustes jooksvaid otsuseid.

Konkursi struktuur

 • Konkurss toimub kahes kategoorias:
  • Vokaalmuusika (klassika, levi- ja rahvamuusika ja improvisatsioon);
  • Instrumentaalmuusika (klassika, levi- ja rahvamuusika ja improvisatsioon).
 • Improvisatsioonis osaleja valib ühe konkursi korraldaja poolt väljapakutud lindistuse „Tallinna häälega“, mida ta peab esinemisel kasutama.
  • „Tallinna häälele“ võib luua omaloomingulise teose (vokaal- või instrumentaal);
  • „Tallinna häält“ võib kasutada sobiva taustana tuntud teosele (vokaal- või instrumentaal).
 • Konkursil osalev õpilane võib võistelda rohkem kui ühes kategoorias.
 • Konkursil osalejate väljaselgitamiseks võib haridusasutus vajadusel korraldada koolivooru.
 • Konkursil osalevad solistid konkureerivad kolmes vanusegrupis:
  • 7-11 aastat;
  • 12-15 aastat;
  • 16-19 aastat.
 • Ansambliliikmete vanused võivad olla vahemikus 7-19 aastat.
 • Konkursil osaleja saade võib olla elavas ettekandes (kuni 4 inimest) või salvestatud fonogrammina.
 • Konkurss lõpeb kontserdiga Estonia kontserdisaalis (edaspidi lõppkontsert), kus astuvad üles žürii poolt välja valitud konkursil osalejad.
 • Konkurss toimub elavas ettekandes ja on publikule avatud.
 • Kui COVID-19 tõttu kehtivad piirangud, on korraldajal õigus:
  •  piirata publiku osalemist;
  •  korraldada konkurss veebisalvestusega.

Konkursile registreerimine

 • Konkursile registreerib õpilase juhendaja/haridusasutus.
 • Juhendaja/haridusasutus täidab õpilase kohta registreerimisvormi.
 • Ankeet peab olema konkursi korraldajale laekunud hiljemalt 20. veebruariks 2021.a.

Konkursi korraldus

 • Pärast ankeetide laekumist 20. veebruaril 2021.a. otsustab konkursi korraldaja konkursi voorude arvu.
 • Konkursi voorud toimuvad märtsis-aprillis 2021.
 • Konkursi korraldaja teatab osalejale konkursi vooru toimumise aja ja koha.
 • Konkursil esinemise aeg on kuni 5 minutit, välja arvatud gümnaasiumiastme instrumentalistid, kelle esinemise aeg on kuni 9 minutit.
 • Konkursil osalejal on õigus valida, mitu teost ta selle aja jooksul esitab.
 • Žürii valib välja kuni 20 silmapaistvamat konkursil osalejat.
 • Žürii otsus on lõplik ja vaidlustamisele ei kuulu.
 • Žürii teeb välja valitud konkursil osalejatele ettepaneku osaleda lõppkontserdil.

Lõppkontserdi korraldus

 • Lõppkontserdil esinevad žürii poolt konkursil välja valitud osalejad.
 • Lõppkontsert toimub Estonia kontserdisaalis 23. mail 2021.
 • Lõppkontserdil esinejatel on võimalus esineda koos orkestriga.
 • Žürii poolt konkursil välja valitud osalejaid tunnustatakse.

Auhinnafond

 • Tallinna linn maksab žürii poolt konkursil välja valitud õpilastele stipendiumi, mis on ette nähtud:
  • osalemiseks konkurssidel, meistriklassides, koolitustel Eestis ja/või välismaal;
  • muusikariista soetamiseks.
 • Lõppkontserdil esinejad saavad aunimetuse „Tallinna talent“ ja võimaluse esineda hooajal 2021/2022 Tallinna linna esindusüritustel.
 • Kõiki konkursil välja valitud õpilaste juhendajaid tunnustatakse.

Muud sätted

 • Konkursi korraldaja ei hüvita konkursil osalejatele konkursil osalemise tõttu tehtud kulutusi.
 • Konkursi korraldajal on õigus kasutada konkursi salvestusi nende eest esinejatele honorari maksmata.
Viimati muudetud: 26.01.2021