Korduma kippuvad küsimused

 1. Kuidas registreerida ansambelkus esinevad õpilased alates 2. kuni 12. klassini?
  Ansamblis võivadki olla erineva vanuseastme õpilased, kuni nad kõik mahuvad konkursi tingimustes sätestatud vanusepiiridesse (s.o 7-19).
 2. Kas võib konkursile registreerida ka ansambli, kus on üle 10 liikme? 
  2021. aastal toimub konkurss vokaal- ja instrumentaalsolistidele ning vokaal- ja instrumentaalansamblitele, kus on 2-10 liiget. Suuremad kollektiivid paraku sel aastal osaleda ei saa. 
 3. Kas selline õpilane, kes on varem õppinud huvikoolis, kuid hetkel õpib pilli kodus, võib siiski konkursil osaleda?
  Laps õpib tõenäoliselt mõnes Tallinna üldhariduskoolis, kelle esindajal on õigus teda konkursile registreerida. Kui laps ei õpi ei Tallinna üldharidus- ega huvikoolis, siis ei ole ta selle konkursi sihtrühm. 
 4. Kui laps soovib osaleda erinevates kategooriates, kas siis peab mitu korda ankeeti täitma?
  Keelatud ei ole osalemine nii vokaal- kui intrumentaalmuusika kategoorias, sel juhul peab täitma eraldi ankeedid. Soovitame siiski õpilasel valida, milline kategooria on tema tugevaim ning anda selles oma parim.  
 5. Kas konkursile võib registreerida ka 6-aastase lapse?
  Konkursil osalevad lapsed alates 7-ndast eluaastast. Registreerida saab õpilase, kes on hiljemalt konkursi lõppemise hetkeks (s.o 23. mai) saanud 7-aastaseks. 

 6. Kas instrumentaalvokaal ansambel on lubatud konkursile? 

  Jah, instrumentaalvokaalansambel on konkursile lubatud.

 7. Kui õpilane esindab konkursil oma muusikakooli, kas ta võib samal ajal mõne teise palaga ka oma üldhariduskooli esindada? 
  Kui laps osaleb konkursil eri asutusi esindades samas kategoorias, siis ta konkureerib iseendaga ning sellel ei ole erilist mõtet. Pigem võiks osaleja valida, keda ta tahab esindada, kuna võistlevad ju lapsed, mitte asutused.

 8. Millist rolli mängib see, kas saata Youtube'i video registreerimisel kaasa või mitte?

  Video lisamine on ainult võimalus, mitte kohustus. Žürii hindamise aluseks on osalejate esinemine voorudes.

 9. Kuidas hinnatakse ansamblite kategoorias 7-aastaste ja 19-aastaste ansamblit, kas need on võrreldavad?
  Oleme valinud väga pädeva žürii, mis koosneb eri muusikažanrites tegutsevatest professionaalsetest muusikutest. Žürii võrdleb esituse tehnilist teostust, lavalist sarmikust jne. Vanus ei ole oluline.

 10. Millal täpsemalt konkursi voorud toimuvad? 
  Saame jagada esinejad voorudesse alles pärast registreerimise lõppemist. Kuna konkurss toimub esimest korda, on keeruline osavõtjate arvu prognoosida. Oleme voorude korraldamisel arvestanud, need ei kattuks teiste oluliste konkursside kuupäevadega.

 11. Kas konkursi korraldaja kindlustab esinemiseks vajaliku helitehnika ja näiteks digiklaverid?
  Jah, konkursi korraldaja tagab helitehnika ja korraliku kontsertklaveri.

 12. Kui palju  aega on eraldatud iga osaleja prooviks eelvoorus?
  See selgub pärast registreerimist. Võib juhtuda, et tervet lugu ei saa läbi teha, kuid kindlasti saab teha akustikaproovi.

 13. Millised on hindamiskriteeriumid? 
  Oleme valinud väga pädeva žürii, kelle kompetentsi see kuulub.

 14. Kas osaldeda tohivad ka kutsekoolide õpilased või kui näiteks ansamblist üks liige on kutsekoolist, siis kas see on lubatud?

  Konkurss on suunatud ainult Tallinna üldharidus- ja huvikoolide õpilastele.

Viimati muudetud: 17.02.2021