Tallinna talent 2021 registreerimisvorm

Konkursile registreerib õpilase juhendaja või haridusasutus.
Ankeet peab olema täidetud ja esitatud hiljemalt 20. veebruariks 2021.a.

Ankeedi esitaja kinnitab, et konkursil osaleda sooviv õpilane/lapsevanem on:

- tutvunud konkursi tingimustega;
- andnud nõusoleku esinemist salvestada;
- andnud nõusoleku enda/oma lapse pildistamiseks.  

Registreerimine on lõppenud