Kuidas jalatseid märgistatakse?

Tarbijale müügiks pakutavate jalatsite märgistus peab andma jalatsite valmistamiseks kasutatud materjalidest teavet pealsete, voodri ja sisetalla ning välistalla kohta. Vajalik teave peab olema vähemalt jalatsipaari ühel jalatsil või jalatsi külge kinnitatud etiketil kas piktogrammi ehk piltkujutisena või eestikeelse kirjaliku märkena. Imporditud ja võõrkeelse märgistusega jalatsid peavad olema varustatud eestikeelse teabega ulatuses, mis võimaldab tarbijal kasutada kaupa sihipäraselt ning ohutult.

Jalatsite märgistamiseks kasutataval kingakujulisel piktogrammil on vastav jalatsi osa kujutatud muust osast tugevama joonega ning kergesti äratuntav. Jalatsi iga osa kujutava piktogrammi kõrval näidatakse materjal, millest see osa (pealsed, vooder ja sisetald ja välistald) on valmistatud. Täisnahka kirjeldav piktogramm on loomanaha-kujuline, tekstiilkiust materjali piktogramm kujutab kanga tekstuuri. Kõik muud materjalid, s.h tehisnahk märgistatakse rombikujulise piktogrammiga. Nii võimaldab märgistus kiiresti kindlaks teha jalatsite valmistamiseks kasutatud materjalid ja hinnata, kas need on ostjale sobivad.

Lisaks kohustuslikule märgistusele peab müüja andma ostjale täiendavat teavet jalatsite omaduste, nende hoolduse, märgistuses kasutatavate piktogrammide tähenduse, suurustähistuse jms kohta. Märgistamise nõuded ei ole kohustuslikud kantud jalatsite müümisel.

Jalatsite märgistamise kohustus ja vastutus selles sisalduva teabe õigsuse eest on tootjal või tema esindajal. Importija ja hulgimüüja kohustus on tagada, et nende poolt realiseeritavad jalatsid oleksid nõuetekohaselt märgistatud. Tarbija ees vastutab nõuete täitmise eest jaemüüja.

NB! Jalatseid ostes veendu, et need on valmistatud sobivast materjalist. Ära osta jalatseid, mis on varustatud käsitsi kirjutatud paberetiketiga, millel on naturaalnahka tähistav märgistus, kuid müügihind ootamatult madal. Veendu sel juhul, kas tegemist on tõesti naturaalnahast jalatsitega. Vajaduse korral küsi müüjalt juhtnööre jalatsite hooldamise või muude omaduste kohta. Ole ettevaatlik nahktallaga jalatsite ostmisel, sest üldiselt ei talu sellised jalatsid meie niisket kliimat. Tehisnahast pealsetega jalatsite, eriti saabaste puhul veendu enne ostmist, kas ja kui palju talub jalanõu miinuskraadide juures kandmist.

 

Ülalkirjeldatud nõuded on kehtestatud kaubandustegevuse seaduse alusel majandus- ja kommunikatsiooniministri 12. aprilli 2004 määrusega nr 69 "Jalatsite märgistamise nõuded".

Viimati muudetud: 06.01.2015