Kuidas toidukaupu märgistatakse?

Toidu kohta märgistusega antav teave peab olema tõene, vastama õigusaktidega kehtestatud nõuetele ega tohi käitlejat ja tarbijat eksitada. Märgistusel esitatav teave peab olema kergesti mõistetav, selgesti loetav ja kantud pakendile kulumiskindlalt.

Toidu märgistamise nõuded on kehtestatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega nr 1169/2011. Siin tutvustatakse olulisemaid määruses sätestatud nõudeid toidu märgistamisele, detailsema teabe saamiseks tuleb vaadata Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust nr 1169/2011.

Toidu märgistus peab sisaldama järgmist teavet:

1. nimetus, mille all toitu müüakse

Toidu nimetus või kirjeldus peab olema piisavalt täpne toidu iseloomustamiseks või teistest toitudest eristamiseks. Nimetuse juures antakse ka teavet toidu füüsikalise oleku ja valmistamisel kasutatud töötlemisviisi kohta (näiteks kuivatamine, suitsutamine, külmutamine jne). Ioniseeriva kiirgusega töödeldud toidu puhul esitatakse sõnad "kiiritatud" või "töödeldud ioniseeriva kiirgusega".

2. koostisosade loetelu

Märgitakse toidu koostisosad nende sisalduse alanevas järjestuses. Koostisosi ei pea esitama järgmiste toitude puhul:

 • ühest koostisosast koosnev toit, mille nimetus on sama mis koostisosal;

 • koorimata, tükeldamata või muul samalaadsel viisil töötlemata puuvili, marjad, köögivili;

 • karboniseeritud vesi, mille nimetusest selgub, et vesi on karboniseeritud;

 • või, hapupiimatooted ja juust;

 • ühest toorainest saadud fermenditud äädikas, kui sellele ei ole lisatud teisi koostisosi;

 • joogid, mille etanoolisisaldus on üle 1,2 mahuprotsendi.

 

 3. koostisosa või üldnimetusega nimetatud koostisosa kogus protsentides, kui koostisosa on:

 • esitatud toidu nimetuses või tavaliselt tarbija poolt toidu nimetusega seostatav;

 • märgistusel rõhutatud;

 • põhiline toidu iseloomustamiseks ja eristab seda muudest sarnastest toitudest.
   

Koostisosa kogus protsentides väljendab toidu valmistamise etapis kasutatud koostisosa kogust.


 4. netokogus

Netokogus märgitakse vedelatel toitudel liitrites, senti- või milliliitrites, muudel toitudel kilogrammides või grammides. Koos vedelikuga väljastatava toidu puhul tuleb märgistuses näidata põhikoostisosa netomass.

Netokoguse märkimine ei ole kohustuslik toidu puhul, mille:

 • netokogus on alla 5 g või 5 ml, välja arvatud looduslikud maitseained;

 • maht või mass väheneb loomuliku kao tõttu oluliselt ning mida seejuures müüakse tükikaubana või kaalutakse tarbija juuresolekul.

 

5. minimaalse säilimisaja lõpptähtpäev või realiseerimise ja tarvitamise lõpptähtpäev

Minimaalse säilimisaja esitamisel, mille jooksul selle määranud valmistaja või pakendaja tagab säilitamistingimuste järgimise korral toidu nõuetekohasuse, märgitakse järgmine teave:

 • kuupäev ja kuu, kui toidu minimaalne säilimisaeg on kuni 3 kuud;

 • kuu ja aasta, kui toidu minimaalne säilimisaeg on üle 3 kuu, kuid mitte üle 18 kuu;

 • aasta, kui toidu minimaalne säilimisaeg on üle 18 kuu.

 

NB! Koos minimaalse säilimisajaga märgitakse kas "parim enne ..." või "parim enne ... lõppu". Minimaalse säilimisaja viimane päev, kuu või aasta arvatakse säilimisaja sisse.

Kiirestirikneva toidu realiseerimise ja tarvitamise lõpptähtpäev esitatakse märgistuses koos sõnadega "kõlblik kuni ...", kusjuures märgitud tähtpäev arvestatakse säilimisaja sisse.

Sõnadega "kõlblik kuni ..." märgitud toidu realiseerimise ja tarvitamise lõpptähtpäeva ületanud toidu tarvitamine võib kujutada ohtu inimese tervisele.

Minimaalset säilimisaega ei pea märkima: värskel puuviljal, marjadel ja köögiviljal kui need ei ole töödeldud, viinamarjadest või viinamarjavirdest valmistatud jookidel, joogil, mille etanoolisisaldus on vähemalt 10 mahuprotsenti, liht- ja pagaritootel, mille koostise järgi võib eeldada, et need tarvitatakse ära 24 tunni jooksul pärast valmistamist, äädikal, soolal, suhkrul, kondiitritootel, mis koosneb peaaegu üksnes suhkrust, närimiskummil ja teistel sarnastel toodetel, jäätise üksikportsjonil.

6. säilitamise või kasutamise tingimused

7. valmistaja, pakendaja või Euroopa Liidus asutatud müüja nimi ja aadress

8. päritolumaa või -piirkond, kui selle puudumine võib tarbijat oluliselt eksitada

9. tarvitamisjuhis

Toidu tarvitamisjuhis peab olema esitatud selliselt, et see võimaldaks toitu ettenähtud viisil tarvitada.

10. toidupartii tähistus

Toidupartii tähistuse esitamine ei ole vajalik:

 • kui toidu minimaalne säilimisaeg või realiseerimise ja tarvitamise lõpptähtpäev sisaldab kodeerimata kronoloogilises järjestuses vähemalt kuupäeva ja kuud;

 • üksikportsjonites jäätisel;

 • kui toidu müügipakendi suurima külje pindala on alla 10 cm2;

 • kui toit on tarbijale müümisel müügipakendisse pakendamata või kui toit pakendatakse müügikohas tarbija juuresolekuta või tema soovil.

 

11. märge toidu töötlemise kohta ioniseeriva kiirgusega või toidus ioniseeriva kiirgusega töödeldud koostisosa kasutamise kohta

12. toitumisalane teave, kui märgistusel esineb toitumisalane väide

Toitumisalase väitena käsitatakse mis tahes väidet või reklaamteksti, mis kinnitab, soovitab või annab mõista, et toidul on teatavad toiteväärtuslikud omadused selle energiasisalduse või mõne toitaine tõttu.

Toitumisalane teave peab sisaldama 1. rühma või 2. rühma näitajaid järgmises järjestuses:

1. rühm: energiasisaldus; süsivesikute ja rasvade kogus väljendatuna kilodžaulides (kJ) või kilokalorites (kcal);

2. rühm: energiasisaldus; valkude, süsivesikute, suhkrute, rasvade, küllastunud rasvhapete, kiudainete ja naatriumi kogus väljendatuna grammides (g).

Energiasisaldus ja toitainete sisaldused esitatakse kas 100 g või 100 ml kohta, olenevalt märgistusel näidatud toidu netokogusest.

13. jookide puhul, mille etanoolisisaldus on üle 1,2-mahuprotsendi, märgitakse tegelik etanoolisisaldus mahu järgi.

Toidu märgistus ei tohi viidata haigusi tõkestavale, ravivatele või leevendavatele omadustele.

Eraldi nõuded on kehtestatud müügikohas tarbija juuresolekuta pakendatud toidu puhul, kus müügikohas esitatakse toidu päritolumaa või -piirkond, kui selle puudumine võib tarbijat eksitada ning märgistuses esitatakse üldjuhul järgmine teave:

 • nimetus;

 • netokogus;

 • minimaalne säilimisaeg või realiseerimise ja tarvitamise lõpptähtpäev;

 • säilitamistingimused;

 • allergiat põhjustada võivad koostisosad.

 

Müügipakendisse pakendamata või tarbija soovil pakendatava toidu ja märgistamata toidukilesse pakendatud pagaritoodete puhul esitatakse müügikohas vähemalt järgmine teave:

 • nimetus;

 • valmistaja;

 • päritolumaa või -piirkond, kui selle puudumine võib tarbijat eksitada;

 • minimaalne säilimisaeg või realiseerimise ja tarvitamise lõpptähtpäev;

 • säilitamistingimused;

 • allergiat põhjustada võivad koostisosad.

 

Tarbijat teenindav isik annab müügikohas tarbija juuresolekuta pakendatud toidu ja müügipakendisse pakendamata toidu müümisel tarbija nõudmisel lisaks ülalnimetatule ka suulist teavet.

Teatud toidugruppide kohta on kehtestatud märgistamise erinõuded (näit eritoidud, külmutatud toit, mesi, suhkrutooted, džemmid, želeed, marmelaadid, kohviekstraktid, kakao- ja šokolaaditooted, kondenspiimad ja piimapulbrid, mahlatooted).

 

Viimati muudetud: 06.02.2015