Kuidas võlanõustaja aitab?

Võlanõustaja kuulab ära ja hindab kliendi võlgnevuse olukorda. Nõustamiseks on vaja teada nii kliendi võlanõuete arvu ja suurust kui kliendi majanduslikku olukorda. Selle tarbeks annab võlanõustaja kliendile juhiseid majapidamise eelarve koostamiseks. Kliendi tulude, kulude ja võlgnevuste andmete alusel hindab võlanõustaja koos temaga võlasituatsiooni ja on abiks ka lahenduste leidmisel. Vajadusel aitab võlanõustaja suhelda võlausaldajate, kohtutäiturite, ametiasutuste jt asjaosaliste isikute ning institutsioonidega.

Viimati muudetud: 09.05.2014