Mida tuleks teada ostes kaupu väljaspool kaupleja äriruume või sidevahendi abil?

Kaupade või teenuste pakkumisele ja müümisele väljaspool kaupleja äriruume või sidevahendi abil on võlaõigusseaduses kehtestatud kindlad nõuded. Alates 2014. aasta juunikuust kehtivad Eestis samasugused nõuded nagu kõigis Euroopa Liidu liikmesriikides. Tarbijale, kes ostab kaupa või teenust näiteks interneti teel, postikataloogi alusel või telefoni teel tehtud pakkumise põhjal, on kasulik neid nõudeid teada, et vähendada selliste ostudega kaasneda võivaid riske.

Sidevahendi abil sõlmitavate tehingute puhul lepitakse kauba või teenuse ostmise tingimustes kokku arvutivõrgu kaudu, samuti adresseeritud või adresseerimata trükises, näiteks kataloogis avaldatud tingimuste edastamisega posti teel. Sidevahendi kasutamiseks loetakse ka läbirääkimisi telefoni teel, pakkumisi raadio vm teabevahendi kaudu. Ettevõtja ja tarbija ei viibi lepingu sõlmimise ajal ühes ja samas kohas ning tingimused lepingu sõlmimiseks edastatakse üksnes sidevahendi abil.

Väljaspool äriruume sõlmitava lepingu puhul tehakse pakkumine tarbija kodus, töökohas, tänaval või muus kohas, mis ei ole kaupleja äriruum. Seaduses sellise tehingu kohta sätestatu ei kehti aga näiteks juhul, kui pakutava kauba või teenuse maksumus ei ületa 20 eurot.

Enne lepingu sõlmimist või tellimuse esitamist on kaupleja kohustatud väljastama tarbijale nõuetekohase teabe, mis sisaldab muuhulgas kaupleja ärinime, kontaktandmeid, aadressi, kuhu on võimalik esitada pretensioone, kauba või teenuse põhiomadusi, hinda, posti-, veo- ja muid seonduvaid kulusid, tasumise korda, lepingust taganemise tingimusi ning tähtaega või taganemisõiguse puudumist, müügigarantii tingimusi selle olemasolul ja muud seaduses nõutavat teavet. Lepingueelse teabena väljastatud andmed muutuvad lepingu osaks, kui ostja ja müüja ei ole kokku leppinud teisiti. Kaup peab üldjuhul jõudma tarbijani 30 päeva jooksul alates lepingu sõlmimisest.

Tarbijal on õigus taganeda väljaspool äriruume või sidevahendi abil sõlmitud lepingust 14 päeva jooksul alates kauba kättesaamisest või teenuse töövõtulepingu sõlmimisest. Sealjuures ei ole lepingust taganemist vaja põhjendada. Tarbija on lepingust tähtaegselt taganenud, kui ta on saatnud kauplejale 14 päeva jooksul taganemisavalduse ja tagastanud asja avalduse esitamisele järgneva 14 päeva jooksul. Tarbija kannab kauba tagastamisega seotud kulud vaid juhul, kui kaupleja on teda sellest kohustusest õigeaegselt teavitanud. Kui kaupleja rikub teabe esitamise kohustust ega teavita tarbijat lepingust taganemise õigusest võib tarbija lepingust taganeda 12 kuu ja 14 päeva vältel alates kauba kättesaamisest või teenuse töövõtulepingu sõlmimisest.

Kui tarbija lepingust taganeb, on kaupleja kohustatud tagastama kõik tarbijalt lepingu alusel saadud tasud hiljemalt 14 päeva möödumisel taganemisavalduse kättesaamisest.

Tarbijal tuleks arvestada, et lepingust taganemise õigus ei laiene kõigile kaupadele - tagastada ei saa kiiresti riknevaid kaupu, tervisekaitse või hügieeniliste põhjuste tõttu olemuselt tagastamatuid asju ning tellija individuaalse soovi alusel valmistatud või kohandatud esemeid.

Internetipoest kauba või teenuse tellimisel peab kogu nõuetekohane info olema kirjas pakkuja veebilehel. Selles peavad sisalduma ka lepingu sõlmimise tehnilised etapid, võimalused sisestusvigade kõrvaldamiseks ja pakkuja reeglitega elektrooniliseks tutvumiseks ning teave lepinguteksti hilisema kättesaadavuse kohta. Kõik lepingutingimused esitatakse tarbijale viisil, mis võimaldab neid salvestada ja taasesitada.

Suure tõenäosusega on enamikule meist pakutud telefoni teel mõnda kaupa. Isegi kui pakutav on vajalik ja hind soodne, tuleks enne nõustumist esitada täpsustavaid küsimusi. Kui telefonimüüja jääb vastamisega hätta, on õigem tellimisest loobuda. Kindlasti peab telefonivestlusest selguma millist ettevõtet helistaja esindab. Huvi korral tuleks võtta aega pakkumise üle järele mõtlemiseks, paluda telefonimüüjal uuesti helistada või helistada talle ostusoovi korral ise tagasi.

Samuti on paljud tarbijad tõenäoliselt pidanud mõtlema, kuidas oleks õige toimida, leides postkastist tellimata asja reklaampakkumise koos arvega. Isegi kui ümbrikule on märgitud saaja nimi, ei ole vaja kiirustada arvet tasuma. Kauplejal on keelatud nõuda tellimata kauba või teenuse eest tasu või selle tagastamist saatjale. Tarbija vaikimist ja tegevusetust ei loeta pakkumisega nõustumiseks. Alles kui pakkumine vastu võetakse, tekib tellijal kohustus selle eest maksta. Enne tellimuse esitamist tuleks kindlasti kontrollida, kas ja kuidas on lepingut võimalik lõpetada. Tavaliselt on tellimata kauba näol tegemist perioodiliselt saadetavate trükistega, näiteks kokaraamatu lehed.

Kaupa või teenust tellides võtab tarbija endale kohustuse selle eest maksta. Kui kaupleja annab tellimuse eest tasumiseks valikuvõimaluse, oleks otstarbekas tasuda arve pärast asja kättesaamist ja valida võimalikult pikk maksetähtaeg, et veenduda enne maksmist asja sobivuses. Otsustades järelmaksu kasuks, pöörake kindlasti tähelepanu krediidikulukuse määrale. Täpsustage enne tellimuse esitamist, kas kauba hinnale lisandub mingeid makseid, näiteks postikulu või veoteenuse tasu.

Tähelepanu tasuks pöörata maksmiskeskkonna turvalisusele - veebilehe allservas peaks olema tabaluku kujutis ja aadress kujul https://, mis näitab turvalist salastatud andmesideühendust. Välismaistest internetikauplustest ostmiseks on turvalisem kasutada nn virtuaalset pangakaarti, mida saab tellida pangast konkreetse ostu eest tasumiseks. Selline virtuaalkaart kehtib lühikest aega ja sellele saab määrata konkreetse ostu eest vajaliku summa, mis on võimalike pettuste seisukohalt kindlasti deebet- või krediitkaardist turvalisem moodus tasumiseks.

Ärge usaldage pimesi interneti- või telefonimüüjat, kellest ei ole varem kuulnud - alustage väikesest tellimusest, et veenduda, kas pakkujat võib usaldada. Umbusku võiksid tekitada ka ebamõistlikult odavate hindadega kauba pakkujad – selliste toodete kvaliteedis on põhjust kahelda.

Olge Internetis surfates ettevaatlikud ja jälgige, et ei oleks sattunud tasulistele lehekülgedele. Ärge vajutage OK, Yes või Enter, kui ei saa aru, mida arvuti küsib.

 

Viimati muudetud: 16.06.2014