Tarbijaõiguste päev, 19. märtsil 2009

Tarbijaõiguste päev kutsus Eesti Rahvusraamatukokku ja Lindakivi Kultuurikeskusesse kokku sadu huvilisi. Kõige enam tunti huvi uue töölepinguseaduse,  finantsteenuste, välismaal töötamise ja üle piiri toodavate kaupadele kehtestatud piirangute-keeldude vastu.

Päeva eesmärk oli juhendada inimesi muutunud majanduslikus olukorras toime tulema ja julgelt enda õiguste eest välja astuma.  Tallinna abilinnapea Jaanus Mutli sõnul on tarbijate võimekus ise oma asjadega toime tulla aastatega suurenenud, sest tarbijate mõjukus on samuti suurenenud, mis tuleneb omakorda kasvanud konkurentsist. „Kahjuks on kõige kaitsetumatel: vähekindlustaud peredel, lastel ja eakatel - vähem võimalusi hakkama saada. Teabepäeva üheks eesmärgiks oligi aidata ka nendel toime tulla," märkis Mutli.

Ametiühingute Keskliidu esimees Harry Taliga rääkis ja tutvustas uut töölepinguseadust, mis hakkab kehtima tänavu suvel. Peamiste seadusemuudatustena töölepingu lõpetamisel tõi Taliga veel kord välja: lühema etteteatamistähtaja, koondamishüvitis väheneb ühe kuupalga võrra, koondamishüvitise maksmise kahes osas - tööandjalt ühe kuu palk ja ülejäänu töötukassast ning tööandja kohustuse võimaldada koondamisteate saanud töötajale vaba aega uue töö otsimiseks. 

Finantsteenusteenustega seotud riske ja võimalikke petuskeeme tutvustas Julia Bezrukova Finantsiinspektsiooni veebilehe http://www.minuraha.ee/ kaudu, millega on kõigil tarbijatel kasulik tutvuda, näiteks kasvõi pere eelarve koostamisel.

Välismaal töötamisest, nende võimalustest ja riskidest tarbijakaitselisest aspektist kõneles Sirje Blumberg, kes märkis, et välismaale siirduvate inimeste pettusjuhtumite arv on drastiliselt kasvanud. Peamiste pettustena tõi ta välja litsentsi puudumise töövahendusega tegelevatel firmadel ja töövahenduse eest raha võtmise. Sageli ei pakuta tööotsijatele ka töölepingut lugemiseks ega allkirjastamiseks Eestis.

Elika Brosman Maksu- ja Tolliameti tollikontrolli osakonnast rääkis põhjalikult kaupadest, mille Eestisse sissetoomiseks on kehtestatud keelud või piirangud. Nii on näiteks Euroopa Liidu siseselt lubatud igasugust toidukaupa tuua isiklikuks tarbimiseks sobivas koguses. Väljastpoolt ELi on keelatud tuua liha, piima ja nendest tooteid. Muud loomset päritolu  toidukaupa (näiteks kala ja mesi) võib tuua kuni üks kilogrammi ja mitteloomset toidukaupa isikliku tarbimise tarvis.

Õppepäeva koordinaator oli Tallinna Ettevõtlusameti hinna- ja tarbijakaitse teenistus. 

tarbijaõiguste paevIMG_6894tarbijaõiguste paevIMG_6909tarbijaõiguste paevIMG_6916

Viimati muudetud: 04.02.2015