TERVIS:
- on füüsilise, vaimse ja sotsiaalse heaolu seisund
- pole lihtsalt bioloogiline vorm, vaid keerukate sotsiaalsete ja bioloogiliste tegurite tulemus
- on positiivne kontseptsioon, mis rõhutab inimese füüsilisi, vaimsed ja sotsiaalseid ressursse tema igapäevaelus
- on elukvaliteedi indikaator, mis näitab võimelisust keskkonnas optimaalselt tegutseda ja selle muutustega toime tulla. 

TERVISEDENDUS on inimese tervist väärtustava ja soodustava käitumise ning eluviisi kujundamise ja tervist toetava keskkonna sihipärasele arendamisele suunatud tegevus. WHO defineerib tervisedendust kui protsessi, mis võimaldab inimestel suurendada kontrolli oma tervise üle ja sellega parandada oma tervist.