Keskkond

Alates 18. novembrist 2013 alustas tööd Terviseameti Keskkonnatervise Uuringute Keskus. Keskuse üks eesmärkidest on teaduspõhiste uuringute läbiviimine ja korraldamine, et teada saada riigis aktuaalseid keskkonnatervise valdkonna teemasid ja hinnata elukeskkonna ohuteguri tervist kahjustava toime avaldumise tõenäosust ja mõju tervisele. Keskkonnategurid on saasteained, õhk, toit, vesi (suplus- ja joogivesi), müra, vibratsioon, kiirgus ja psühhosotsiaalne keskkond.

Nõuded suplusveele ja supelrannale

 

Viimati muudetud: 05.11.2015