Eelkool

 ABC-kool.jpg

  ABC-kooli töö eesmärk on praktiline ja psühholoogiline ettevalmistus kooliks ning kooliga tutvumine. Aitame arendada : mälu , tähelepanu , loogilist mõtlemist ,  kujutlusvõimet ,  loovust , peenmotoorikat , kõnet , kommunikatiivseid oskusi. Õppekavas on järgmised ained: kirjutamise ja arvutamise alused,  lugemine. Õppetööd viivad läbi kogenud õpetajad, kes oskavad äratada huvi õppimise vastu.

 Целью работы Школы «АВС» является практическая и психологическая подготовка ребенка к школе, а также знакомство со школой. Мы помогаем развивать: память, внимание , логическое мышление , воображение , творчество , мелкую моторику , речь , коммуникативные умения. Программа обучения включает в себя следующие предметы: основы письма , вычисления, чтение. Занятия ведут опытные педагоги, которые помогают раскрыть интерес к учебе.

 2020/21  õ-a tunniplaan 

  • RÜHM 1, L 10.00-13.05
  • RÜHM 2, N 16.45-20.05
  • RÜHN 3
  • RÜHM 4, L 10.00-13.05
  • RÜHM 5, N 16.45-20.05
  • RÜHM 6, R 16.00-19.10

     OSALEJAD: 4-6a.

        ÕPPETASU:  32 eurot /kuu

        RUUMID:   216,217,218

       ÕPETAJA:  A. Klimenko, I Kurasjova,  T. Rannaeere, L. Sipovskih, J. Svertsuk.

 

Viimati muudetud: 01.10.2020