ABC kool


Eesmärk: aidata kaasa lapse üldisele arengule kujundades eeldusi õppetegevuseks.

Ülsanded:

· Laste tunnetuslike psühholoogiliste protsesside (tähelepanu, mälu, taju, mõtlemine, kujutlus) arendamine.

· Suulise kõne arendamine.      

·  Ettevalmistav kirjaoskuse omandamine foneetilise taju ja kuulmise kaudu. 

·  Elementaarsete aritmeetiliste ja geomeetriliste kujundite õppimine.               

·  Käte peenmotoorika arendamine.

·  Laste sotsialiseerumine ja nende psühholoogiline ettevalmistus õppetööks koolis.

 

OSALEJAD: 4-6a.

ÕPPETASU:  30 eurot kuus

TUNNID TOIMUVAD:   

2018/19 õ-a tunniplaan 

NELJPÄEV   16:45-19:45 (vene keeles)

REEDE        16:45-19:45 (vene keeles)

LAUPÄEV     10.00-13.00 (vene keeles) 

NELÄPÄEV   16.45-19.45 (eesti keeles)

 

ÕPETAJA: M. Kaiva, Ü. Ibrus, K. Lensen, J. Svertsuk, T. Rannaeere, A. Tihhonova 

Viimati muudetud: 11.04.2018