Airsoft lasketiir

Airsoft lasketiir

Airsofti lasketiirus kasutatakse tõeliste tulirelvade (automaat, kuulipilduja, täpsuspüss, püstol) metallist või plastmaterjalist koopiaid, mis tulistavad suruõhuga või elektrilise mootoriga pumba abil 6 mm läbimõõduga plastikkuule.

Vanus: 7 – 19 aastat

ÕPPETASU: 26 eurot/kuu

TUNNID TOIMUVAD:

Tunniplaan 2019/20 õ.a

ESMASPÄEV, KOLMAPÄEV 18.00-19.30

ÕPETAJA: A. Timofejev  

KLASSIRUUM: lasketiir 

Maht tundides: Tunnid toimuvad  2 - 3 korda nädalas,  2x45 minutit, 140 - 210 tundi õppeaasta jooksul.

Õppekeel: vene ja eesti keel, võimalik ka inglise ja hispaania keel

Õppe- ja kasvatustöö eesmärgid

 • Airsofti relvade kasutamise õpetamine

 • Füüsilise vormi ja jõu arendamine

 • Keha ja meele distsiplineerimine

 • Pingete ennetamine ja maandamine

 • Uute tutvuste saamine erinevatest trennidest

Mida airsofti tunnis ja trennis tehakse?

 • Õpitakse airsofti relvade ohutustehnikat

 • Õpitakse relvade hooldust

 • Õpitakse airsofti relvi korrektselt hoidma ja nendest laskma

 • Õpitakse laskma erinevatelt kaugustelt (5,10,15,20 ja 30 meetri pealt)

 • Võistlused

Страйкбольный тир

В тире используются реалистичные пластмассовые и металлические копии настоящих автоматов, ружей и пистолетов, которые стреляют 6 миллиметровыми пластмассовыми шариками.

Возраст занимающихся от 7 до 19 лет.

Языки обучения русский, эстонский, английский и испанский. 

Цели занятий:

 • Обучение владению страйкбольным оружием

 • развитие физической формы

 • развитие концентрации и психологической устойчивости

 • управление стрессом

Формы тренировок

 • Обучение технике безопасности

 • владение разными видами страйкбольного оружия

 • стрельба из разных положений и с разных дистанций

 • участие в соревнованиях 

 

Viimati muudetud: 31.07.2019