Auto ja motoring

Õppesisu

 • Sissejuhatav loeng;
 • Materjalid ja nende jagunemine;
 • Materjalide füüsikalised omadused, kasutusalad, säästliku kasutamise põhimõtted;
 • Tööriistad ja tööpingid;
 • Ohutustehnika nõuded erinevate töövõtete rakendamisel;
 • Mootorsõidukite ehitus;
 • Ohutustehnika põhimõtete tutvustamine;
 • Mootorsõidukite ajalugu;
 • Mootorsõidukite  juhtimisteooria;
 • Mootorsõidukite juhtimissüsteemid;
 • Motospordi võistlusmäärustik;
 • Liikluseesikirjad;
 • Garaažitunnid (õli vahetus, roolisüsteemi hooldus, pidurite reguleerimine, mootorsõidukite pesemine, trosside õlitamine, sõiduvarustuse puhastamine ja hooldamine);
 • Motospordi võistluste jälgimine;
 • Mootorsõidukite  margid ja  mudelid.
 • Õppeekskursioon Kurtna mootorratta muuseumisse;
 • Mootori põhisõlmed ja süsteemid;
 • Süüteseadmete rikked, nende leidmine ja kõrvaldamine;
 • Jõuülekanne, selle komponendid ja ülesanded (käigukast, ülekanded, starter);
 • Rattad ja amortisatsioon. Õhk- ja vedelik amortisaatorid, nende rikked ja remont. Rataste rikked ja remont;
 • Juhtimisseadmed. Pidurid, nende rikked ja vigade kõrvaldamine;
 • Põhilised rikked (kolvi kinnikiilumine, läbipõlemine jne ja nende remont);Erinevate motospordialade tutvustamine. Motospordivõistluste ja - klubide külastamine.

OSALEJAD: 10-16a.
ÕPPETASU: 30 eurot kuus

TUNNID TOIMUVAD: 

Tunniplaan 2018/19 õ.a.

KOLMAPÄEV 17.00-20.00

2019/20  õ-a tunniplaan 

ESMSPÄEV, KOLMAPÄEV 18.00-19.30

Registreerimine

KLASSIRUUM: Kooli staadion

ÕPETAJA: S. Ptsjolkin , T. Jazõkov

crossfire-x2-atv-farm-bike-quad (1).png

AP125ATV-121L-2 (1).jpg

Viimati muudetud: 20.02.2019