Arengukool

60896457_1209363529233031_5184905230063501312_n.jpg

ARENGUKOOLI tunnid toimuvad professor M. Lazarevi meetodil põhineva INTONIKA metoodika järgi - see on isiksuse areng ja maailma tunnetamine  HELI - NÄIDETE - LIIKUMISE kaudu. Meeldivas ja turvalises keskkonnas tantsitakse, lauldakse, tutvutakse nootidega, mängitakse lastele mõeldud muusikainstrumentidel. Lastel areneb muusikaline kuulmine, kõne, mälu, motoorika, kuulmis- ja õppimisvõime. Tunnid toimuvad kogemustega pedagoogi Ljudmilla Solovjova juhendamisel, kes on täiendanud oma teadmisi SONATAL - INTONIKA Moskva keskuses professor M. Lazarevi juures. Arengukoolis harjutame näpumange ja tegeleme muusikaliste kõnearendusmängudega. Teeme logopeedilisi harjutusi, mängime liikumis- ja ringmänge. Kavas on ka käelised tegevused: voolimine, aplikatsioon, joonistamine. Mõningase aja pühendame muusikalisele tegevusele: rütmitunde ja hääle arendamine, tantsuelementide õppimine.

2020/21  õ-a tunniplaan 

  • RÜHM 1,  K,R 17.40-19.10

     OSALEJAD: 1-3 a.

         ÕPPETASU: 32 eurot/ kuu

     ÕPETAJA: L. Solovjova

 

Viimati muudetud: 01.10.2020