Graafiline disain

Graafiline disain

Graafilise disaini valdkond muutub väga kiiresti, selle ala spetsialist peab täitma paljusid ülesandeid ning omama tööoskusi eri tegevusharudes, samuti peab ta olema võimeline kiiresti uut õppima.Disainer on üks nõutumaid ameteid ning kui ringi vaadata, võib avastada, et praktiliselt kõik, mis meid ümbritseb, on disainerite loodud.
See kursus hõlmab tõelisele disainerile vajalikke olulisi jooni ja oskusi.
Kunstiõpe – disaini ajalugu, kompositsioon, värvikombinatsioonid, tüpograafia.
Tehnilised oskused – populaarsete graafiliste töötlusprogrammide kasutamine, vektorgraafika, rastergraafika, animatsiooni ja 3D graafika programmid.
Me õpime, kuidas: 
koostada tehnilist ülesannet,luua logo, brändiraamatut ja juhiseid/suuniseid, luua liidese kujundus mobiilirakendustele, arendada välja pakendi disain, luua animeeritud reklaami, arendada välja ja küljendada reklaamtoodet erinevates meediumites, valmistada trükkimiseks ette paigutusnäidiseid.

Графический дизайн. 

Индустрия графического дизайна изменяется очень быстро, специалист должен уметь исполнять множество задач и иметь навыки работы во многих сферах и уметь быстро переучиваться.
В рамках этого курса затрагиваются основные необходимые составляющие настоящего дизайнера.
Художественное образование — история дизайна, композиция, цветовые сочетания, типографика.
Технические навыки — изучение популярных графических редакторов, векторная графика, растровая графика, программы для создания анимации и трёхмерная графика.
Мы будем изучать:
как составлять техническое задание
создавать логотип ,брендбуки и гайдлайны
создавать дизайн интерфейса для мобильных приложений
разрабатывать дизайн упаковки
создавать рекламную анимацию
разрабатывать и верстать рекламную продукцию для разных носителей
готовить макеты к печати

  2020/21  õ-a tunniplaan 

  •  RÜHM 1:  T, N 17.40 - 19.10 

        OSALEJAD: 10+

       ÕPPETASU: 25 eurot/kuu

       ÕPPERUUM: A327

        ÕPETAJA : E.Velpler

 

Viimati muudetud: 19.08.2020