Helitehnika ja DJ kursus

Helitehnika alused on kursus, kus õppurid saavad tehnilisi ja programmilisi oskusi selle kohta, kuidas tulevikus tagada hea heli kvaliteet  ja kuidas heli ümber töödelda ja muuta vajadusel kvaliteetsemaks.
 
Omandatud teadmised, oskused ja vilumused aitavad tulevikus iseseisvas töös korrigeerida heli kvaliteeti massiürituste ajal, kontsertidel (tehniline tugi , töö heliaparatuuriga) ja töödelda ümber helifaile, et muuta nende kõla ja kvaliteeti paremaks.
 
Täiendava haridusliku protsessi eesmärk: teadmiste, oskuste ja vilumuste kujunemine iseseisvaks tööks muusikakollektiividega, helitehnika ja programmidega.
 
Ülesanded:                                                                                                                            

Hariduslikud - anda teadmisi sellest, kuidas massiüritustel korraldada tehnilist tuge töös heliaparatuuriga, kuidas töödelda helifaile vastavate programmide abil, tekitada huvi maitseka ja kvaliteetse kõla vastu, kujundada oskusi, kuidas muuta helikvaliteeti paremaks, töödelda seda ja lindistada audiofaile.                                                                                             

Arendavad - arendada tähelepanu, mälu, koordinatsiooni, esteetilist maitset.
Oodatud pedagoogilised tulemused:                                                                                                     

üldkultuurilised - oskus demonstreerida oma võimeid massiüritustel, kollektiivis, samuti iseseisvalt, teoreetilised ning praktilised teadmised ja oskused heli ümbertöötlemiseks, oskus kasutada saadud teadmisi  praktilise ja professionaalse tegevuse käigus tulevikus.

OSALEJAD: 7-19a.
ÕPPETASU: 20 eurot kuus
TUNNID TOIMUVAD :

Tunniplaan 2018/19 õ.a.

TEISIPÄEV 16.00-17.30, LAUPÄEV 12.00-13.30

KLASSIRUUM: A408, A421

2019/20  õ-a tunniplaan 

KOLMAPÄEV, REEDE 16.00-17.30

Registreerimine

ÕPETAJA:O. Vastsenko, V. Krassilnikov 

Viimati muudetud: 28.02.2019